Magazyn Stomatologiczny, 10/2017

TEMAT NUMERU – Leczenie chirurgiczne

  • Leczenie chirurgiczno-periodontologiczne zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie – funkcjonalność a estetyka
  • Odbudowa estetyczna powierzchni żującej metodą stempla okluzyjnego
  • Augmentacja dziąsła i leczenie mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów – opis przypadku

12

Natalia Dorosz, Jakub Hadzik, Ewa Szeląg, Michał Sarul, Wiktor Sidorowicz
Postępowanie chirurgiczne w skojarzonym chirurgiczno-ortodontycznym wprowadzeniu ektopowo położonego kła górnego do łuku zębowego – opis przypadku

20

Grzegorz Trybek, Magda Aniko-Włodarczyk, Marcin Metlerski, Olga Preuss, Agnieszka Droździk
Leczenie chirurgiczno-periodontologiczne zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie – funkcjonalność a estetyka

24

Mansur Rahnama, Izabela Jastrzębska, Rafał Jamrogiewicz, Wojciech Świątkowski
Kamica ślinianki podżuchwowej. Opis przypadku

28

Kamil Zdebski, Daria Kowalczyk, Robert Derbiszewski, Alicja Nowicka
Odbudowa estetyczna powierzchni żującej metodą stempla okluzyjnego

36

Kursy i szkolenia doskonalące

44

ANGIELSKI DLA STOMATOLOGÓW. STOPIEŃ II: WYTYCZNE I PROCEDURY
Włodzimierz Dura
Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku nadwrażliwości: skuteczność środków stosowanych przez lekarza i samego pacjenta

48

Magdalena Sulewska, Ewa Dolińska, Joanna Śmigielska-Kuzia, Wojciech Sobaniec, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski
Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część II

54

Mariusz Lipski, Damian Lichota, Alicja Nowicka
Leczenie endodontyczne zęba z niezakończonym rozwojem korzenia metodą apeksyfikacji z użyciem preparatu o dużej biozgodności. Opis przypadku

60

Joanna Flinik
Tworzywa termoplastyczne stosowane w wykonawstwie protez ruchomych

64

Marek Nahajowski, Sylwia Hnitecka, Patrycja Gorzel, Anna Majchrzak, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Barbara Malicka
Analiza częstości występowania kserostomii u osób w podeszłym wieku

 

 

70

Barbara Sterczała, Jolanta Saczko, Marzena Dominiak
Augmentacja dziąsła i leczenie mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów – opis przypadku

76
Małgorzata Bartold-Kuryś, Joanna Kłossowska, Małgorzata Knaś
Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna antybiotyków ordynowanych w stomatologii. Część II
84

Karolina Dudka, Agnieszka Dyptuła, Paweł Mazurkiewicz, Grzegorz Trybek, Ewa Sobolewska
Prylokaina – groźna czy bezpieczna?

88

STRESZCZENIA
Kinga Kaczor
Ciężkie przypadki zębopochodnych infekcji głębokich szyi – opis trzech przypadków

92

SPECJALISTA RADZI
Katarzyna Kot, Ewa Marek, Mariusz Lipski
Jak postąpić w przypadku powstania odmy powietrznej?

94

Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek
Autoterapia stawu skroniowo-żuchwowego. Część I

98

WYDARZENIA
Dziel się Uśmiechem w całej Polsce
CEDE 2017 (relacja z targów w Poznaniu)
Tytuły Dentysty Roku przyznane!

102

Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Paweł Chalecki
Konieczność uzyskania zgody pacjenta na leczenie stomatologiczne

106

CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE
Grażyna Godlewska-Nosseir

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca bieżącego numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest LECZENIE CHIRURGICZNE, które przedstawiają trzy interesujące artykuły. Mnie szczególnie zaciekawiły prace dotyczące wprowadzenia ektopowo położonego kła górnego do łuku zębowego oraz postępowania chirurgiczno-periodontologicznego w przypadku zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA znajdą Państwo z kolei interesującą pracę prezentującą krok po kroku odbudowę powierzchni żującej metodą stempla okluzyjnego, a w dziale NOWOCZESNE LECZENIE – METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA wart uwagi opis augmentacji dziąsła i leczenia mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów. Jak zawsze, pod koniec numeru zamieściliśmy omówienie artykułu z piśmiennictwa światowego oraz odpowiedź na pytanie czytelnika. Tym razem dotyczy ona postępowania w przypadku odmy powietrznej, która wystąpiła w następstwie użycia piaskarki profilaktycznej.

Życząc Państwu ciekawej lektury numeru październikowego, mam jednocześnie nadzieję, że i w tym roku nie ominie nas piękna złota polska jesień.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski