Magazyn Stomatologiczny, 9/2016

Temat miesiąca: Pacjent periodontologiczny – diagnostyka i leczenie

W numerze:
  • Wykorzystanie tomografii stożkowej (CBCT) w diagnostyce i leczeniu schorzeń przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowego – opis przypadku
  • Niechirurgiczne, wspomagane laserami leczenie zapaleń przyzębia
  • Leczenie ortodontyczno-implantoprotetyczne w hipodoncji zębów siecznych górnych bocznych
  • Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki z siedmioma kanałami korzeniowymi – opis przypadku

 
 

Wersja drukowana:

Cena: 19.74 PLN

12
Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak
Diagnostyka zapaleń przyzębia w aspekcie leczenia wielospecjalistycznego
20
Aleksandra Homik, Elżbieta Dembowska
Wykorzystanie tomografii stożkowej (CBCT) w diagnostyce i leczeniu schorzeń przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowego – opis przypadku
24
Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska, Mariusz Suwała
Niechirurgiczne, wspomagane laserami leczenie zapaleń przyzębia
33
Bartłomiej Górski, Tomasz Kaczyński, Maciej Zaremba, Edyta Ciok
Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych metodą płata przesuniętego dokoronowo z wykorzystaniem przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej i kolagenowego materiału ksenogennego po wcześniejszej rekonstrukcji połączenia szkliwno-cementowego – opis przypadku
42
Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Aleksandra Bączkiewicz, Renata Samulak-Zielińska, Elżbieta Dembowska
Leczenie pionowych ubytków kostnych z współistniejącą recesją klasy IV przed leczeniem protetycznym u pacjenta z przewlekłym zapaleniem przyzębia
52
Kursy i szkolenia doskonalące
60
Angielski dla stomatologów
Lesson 69. Part thirty-five: the differential diagnosis of pulp conditions
64
Dariusz  Grzęda, Tomasz Grotowski,  Rafał Flakowski
Leczenie ortodontyczno-implantoprotetyczne w hipodoncji zębów siecznych górnych bocznych
71
Marcin Aluchna, Alicja Aluchna
Potencjał systemów kompozytowych
80
Aleksandra Kulas, Alicja Nowicka, Damian Lichota, Natalia Smuga
Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki z siedmioma kanałami korzeniowymi – opis przypadku
84
Giancarlo Cortese
Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku
92
Gabriela Pękała, Maciej Kuczyński, Anna Byczuk, Michalina Kozikowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik
Rekonstrukcja protetyczna utraconej funkcji żucia – opis przypadku
96
Magdalena Mitrowska, Ewa Sobolewska
Współczesne poglądy na temat zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu dysfunkcji narządu żucia. Przegląd piśmiennictwa
100
Maria Mielnik-Błaszczak, Justyna Piekaruś, Edyta Brzozowska
Zastosowanie podtlenku azotu w stomatologii
104
Grzegorz Trybek, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Katarzyna Grocholewicz
Stomatologia wieku podeszłego. Pacjent geriatryczny w gabinecie stomatologicznym. Część I
110
Dariusz Paliga, Renata Paliga, Radosław Maksymowicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Most adhezyjny – metoda indywidualnego indeksu silikonowego
ARTYKUŁ Z FILMEM
120
SPECJALISTA RADZI  
Stosowanie artykainy u dzieci. Czy chelatory mają właściwości bakteriobójcze
122
STRESZCZENIA
Kinga Kaczor – Leczenie rozległych zmian okołowierzchołkowych z fenestracjami błony śluzowej – badanie kliniczne z długoczasową oceną leczenia
124
Marzena Pytlarz
Co nowego w prawie? – lipiec 2016
128
Tomasz Grotowski
VII Międzynarodowy Festiwal Balonowy
132
Z SIECI
136
PROGRAM EDUKACYJNY
Test nr 8
140
Marzena Pytlarz
„Gwarantowany zdrowy uśmiech”, czyli o reklamacji usług stomatologicznych

Szanowni Państwo,

Tematem miesiąca bieżącego numeru  jest  PACJENT PERIODONTOLOGICZNY – DIAGNOSTYKA I LECZENIE, na który składa się 5 bardzo ciekawych artykułów.  Dotyczą one zarówno diagnostyki, w tym radiologicznej z użyciem nowoczesnych urządzeń, jak i zachowawczego i chirurgicznego leczenia chorób przyzębia. Z kolei w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA znalazły się prace poświęcone implantologii, endodoncji, protetyce oraz stomatologii zachowawczej. Mnie szczególnie zainteresowała praca opisująca przypadek pierwszego zęba trzonowego szczęki z siedmioma kanałami korzeniowymi oraz publikacja prezentująca możliwości wykorzystania systemów adhezyjnych, materiałów złożonych i podbarwiaczy w różnych sytuacjach klinicznych. Jak zawsze pod  koniec numeru zamieściliśmy omówienie ciekawego, w mojej ocenie, artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis postępowania w przypadku rozległych zmian okołowierzchołkowych z fenestracjami błony śluzowej. 
 
Jako że lata jeszcze trochę zostało, a niektórzy z Państwa przed urlopem, życzę słonecznej pogody i udanych wyjazdów!
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski