Magazyn Stomatologiczny, 11/2016

TEMAT MIESIĄCA: Leczenie chirurgiczne
 
W numerze:

  • Rekonstrukcja ubytków tkanek jamy ustnej płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej
  • Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa
  • Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego żuchwy z czterema kanałami korzeniowymi

Wersja drukowana:

Cena: 19.74 PLN

12
Grzegorz Trybek, Magda Aniko-Włodarczyk, Justyna Pilchowska, Olga Preuss
Postępowanie z pacjentem po zwichnięciu całkowitym obu zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce – opis przypadku
18
Jacek Matys, Rafał Flieger
Leczenie zmiany barwnikowej wargi dolnej z wykorzystaniem laserów o długości fali 2940 nm, 980 nm  i 635 nm
22
Karolina Borkowska, Justyna Kucner, Radosław Zajdel, Marcin Kozakiewicz
Rekonstrukcja ubytków tkanek jamy ustnej płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej
32
Kursy i szkolenia doskonalące
44
Angielski dla stomatologów
Lesson 71. Part thirty-seven: open treatment in milk teeth
48
Justyna Pierścińska
Odbudowa braków międzyzębowych z zastosowaniem protezy szkieletowej górnej z wykorzystaniem użytkowanych przez pacjentkę precyzyjnych elementów łączących – opis przypadku
53
Kinga Kaczor, Kamila Wysocka, Alicja Nowicka, Damian Lichota
Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego żuchwy z czterema kanałami korzeniowymi. Opis przypadku
56
Galip Gürel
Licówki minimalnie inwazyjne – zastosowanie techniki mock-upu bezpośredniego i pośredniego w celu osiągnięcia powtarzalnego i przewidywalnego wyniku leczenia
64
Magdalena Gońda-Domin, Anna Jarząbek, Ilona Wieczkowska, Karolina Węsierska, Rafał Rojek, Joanna Mikołajczyk
Tradycyjna metoda amputacji  przyżyciowej formokrezolowej w zębach mlecznych i pulpotomia z użyciem nowego, bioaktywnego cementu Biodentine™
71
Laura Piasecka, Dorota Cylwik-Rokicka
Biżuteria nazębna – obserwacje kliniczne pacjentów
76
Magdalena Sulewska, Ewa Dolińska, Wojciech Sobaniec, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski
Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa
85
Anna Gawęda, Krystian Kuźniarz, Jarosław Konopelko
Stomatologia wieku podeszłego. Leczenie chirurgiczne torbieli olbrzymiej żuchwy u 90-letniej pacjentki –  opis przypadku
90
SPECJALISTA RADZI  
Uszkodzenia wargi po podaniu znieczulenia dzieciom. Wypełnianie ubytków techniką bulk fill
92
STRESZCZENIA
Grażyna Godlewska-Nosseir
Kobiety różnią się od mężczyzn: gender na fotelu stomatologicznym. Kurkuma a  zdrowie jamy ustnej
94
WYDARZENIA
Konferencja Nowe Horyzonty Radiologii Stomatologicznej
96
Z SIECI
98
Beata Banad
Jakość powietrza w gabinecie stomatologicznym –  czynnik o podstawowym znaczeniu dla zdrowia lekarza, personelu i pacjenta
100
Marzena Pytlarz
Co nowego w prawie – wrzesień 2016
106
Marzena Pytlarz
Zdaniem prawnika. Odpowiedzialność stomatologów z tytułu niewłaściwego leczenia – przegląd orzecznictwa

Szanowni Czytelnicy,
 
Temat miesiąca listopadowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” dotyczy chirurgii stomatologicznej. Znajdą w nim Państwo m.in. artykuł poświęcony  zastosowaniu lasera w leczeniu zmian barwnikowych wargi oraz pracę prezentującą  postępowanie z pacjentem po zwichnięciu całkowitym obu zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce.  Opisy ciekawych przypadków znajdują się także w dalszej części czasopisma. Są to m.in.:  przypadki amputacji przyżyciowej z użyciem  formokrezolu i Biodentine – oczywiście w zębach mlecznych, leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego żuchwy z czterema kanałami korzeniowymi, jak i rekonstrukcja  braków międzyzębowych z zastosowaniem protezy szkieletowej górnej z wykorzystaniem użytkowanych przez pacjentkę precyzyjnych elementów łączących.
 
Odsyłam Państwa również do działu STOMATOLOGIA WIEKU PODESZŁEGO, w którym zamieściliśmy opis chirurgicznego leczenia torbieli olbrzymiej żuchwy u 90-letniej pacjentki.
 
Życzę Państwu ciekawej lektury, a że niedługo słota, choć kilku słonecznych dni
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski