Magazyn Stomatologiczny, 12/2021

TEMAT NUMERU: Pacjent o specjalnych potrzebach

 
W numerze:
  • Zespół zgryzu fantomowego (...)
  • Praca z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo w gabinecie stomatologicznym (...)
  • CYKL. Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch aktach (...)
  • REPORTA…Ż KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji (...)
  • REPORTA…Ż KLINICZNY. Metamorfoza kostna (...)
  • REPORTAŻ… KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów (...)
  • SPECJALISTA RADZI. Zmiany w jamie ustnej u pacjentów w przebiegu COVID-19

Wersja drukowana:

Cena: 48.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 48.00 PLN

10
Milena Marczak
Zespół zgryzu fantomowego – problem z okluzją, którego nie leczy się stomatologicznie
16
Maciej Miczek
Praca z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo w gabinecie stomatologicznym. Organizacja przyjęć, bariery i przeszkody oraz niektóre aspekty praktyczne na podstawie doświadczeń własnych. Część 1
34
Błędy w pozycjonowaniu w pantomografii
39
Jakub Urban, Michał Sypień
Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch aktach. Podejście zachowawcze oraz implantoprotetyczne
52
Gianfranco Roselli
REPORTAŻ KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji do jednoetapowego wykonywania wypełnień typu bulk‑fill
62
Armin Nedjat
REPORTAŻ KLINICZNY. Metamorfoza kostna – od kondenserów do osiągnięcia stabilizacji pierwotnej w implantacjach natychmiastowych
72
Alessandro Vichi
REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów z zastosowaniem różnych technik adhezyjnych i jednoskładnikowego systemu wiążącego OptiBond™ Universal
80
Katarzyna Olczak
Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym. Z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego
90
STRESZCZENIE
Joanna Rasławska‑Socha
Efektywność nakładek Invisalign® w leczeniu zaawansowanej recesji dziąsłowej – opis przypadku
94
SPECJALISTA RADZI
Joanna Rasławska‑Socha
Zmiany w jamie ustnej u pacjentów w przebiegu COVID‑19
98
FELIETON
Adam Zyśk
Anatomia (nie)prawidłowa dentysty
100
JAK WPROWADZIĆ ŚWIĄTECZNĄ ATMOSFERĘ DO GABINETU?

Szanowni Państwo,

 
 
tematem miesiąca grudniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest PACJENT O SPECJALNYCH POTRZEBACH. W dziale tym zamieściliśmy dwie prace. Pierwsza z nich dotyczy phantom bite syndrome – rzadkiego schorzenia neurologicznego, druga zaś prezentuje problem leczenia stomatologicznego pacjenta niepełnosprawnego.
 
W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA moją uwagę zwrócił artykuł dotyczący odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym oraz reportaż kliniczny prezentujący materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji do jednoetapowego wykonywania wypełnień typu bulk‑fill.
 
Jak zawsze pod koniec numeru zamieściliśmy streszczenie z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to praca dotycząca postępowania w przypadku powikłania związanego z leczeniem ortodontycznym. Streszczenie jest opatrzone komentarzem specjalisty.
 
Jako że święta za pasem, chciałbym życzyć Naszym Czytelnikom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj będzie to szczególny czas, który pozostawi w Państwa wspomnieniach same miłe chwile spędzone w gronie najbliższych.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski