Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2021

TEMAT NUMERU: Choroby błon śluzowych jamy ustnej

W numerze:

  • Zapalenie stawów skroniowo‑żuchwowych w przebiegu boreliozy – aspekt stomatologiczny
  • Kandydoza jamy ustnej – jak ją rozpoznać i prawidłowo leczyć?
  • Pemfigoid błon śluzowych – trudności diagnostyczno‑lecznicze (…)
  • Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów (…)
  • Powikłania leczenia endodontycznego (…)
  • Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim (…)
  • SPECJALISTA RADZI. Znoszenie nadwrażliwości zębów (…)

10
Joanna Mucha, Marta Kodzik, Piotr Kopaczewski
Zapalenie stawów skroniowo‑żuchwowych w przebiegu boreliozy – aspekt stomatologiczny
18
Anna Kruczek‑Kazibudzka, Natalia Stefanik, Rafał Wiench, Wiktor Kazibudzki
Kandydoza jamy ustnej – jak ją rozpoznać i prawidłowo leczyć?
32
Angelika Wójcicka‑Rubin, Marcin Gołębiowski, Agnieszka Żebrowska
Pemfigoid błon śluzowych – trudności diagnostyczno‑lecznicze. Opis przypadku
38
Zmiany dermatologiczne zlokalizowane w okolicy jamy ustnej u dzieci
44
Jakub Urban, Marcin Kulski
Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów po leczeniu endodontycznym – studium przypadków
51
Wiktor Krużyński, Ewa Zawrzykraj, Mateusz Radwański
Powikłania leczenia endodontycznego podczas opracowywania kanałów niklowo‑tytanowymi systemami maszynowymi. Przegląd piśmiennictwa. Część 1
60
Piotr Rodziński, Aleksandra Homik‑Rodzińska, Szymon Gacek, Elżbieta Dembowska
Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG. Opis przypadku
66
Anna Cacko‑Góralczyk, Paweł Dymkowski
Chirurgiczne leczenie intruzji zębów mlecznych. Opis przypadku
74
Piotr Trafidło
Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem leczenia implantologicznego. Opis przypadku
80
Magdalena Batko, Antoni Ferens, Andrzej Miskiewicz
Stan higieny jamy ustnej u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Część 1
88
STRESZCZENIE
Joanna Rasławska‑Socha
Przemieszczenie fragmentu wypełnienia kompozytowego do dziąsła: rzadkie powikłanie chirurgicznego usunięcia zębów
92
SPECJALISTA RADZI
Agnieszka Pacyk
Znoszenie nadwrażliwości zębów, szczególnie u pacjentów po zabiegu wybielania zębów
96
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Targi Ptak Expo
98
TEST EDUKACYJNY nr 27
101
FELIETON
Adam Zyśk
Pociąg osobow/ościow/y
104
PASJE
Natalia Potempa
Wolontariat stomatologiczny w Afryce – pomoc medyczna na krańcach świata

Szanowni Państwo,
 
tematem wakacyjnego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem pracę dotyczącą diagnostyki i leczenia kandydozy jamy ustnej oraz opis pemfigoidu – rzadkiej jednostki chorobowej.
 
Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Są to głównie prace prezentujące postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych (usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG, rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem leczenia implantologicznego, chirurgiczne leczenie intruzji zębów mlecznych, gojenie się zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów po leczeniu endodontycznym).
 
Jak zawsze, pod koniec numeru zamieściliśmy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem praca dotyczy postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku pozostawienia w ranie ekstrakcyjnej ciała obcego. Streszczenie zostało opatrzone komentarzem redakcyjnym.
 
Mam nadzieję, że zawartość wakacyjnego numeru „Magazynu Stomatologicznego” w pełni Państwa usatysfakcjonuje.
 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski