Magazyn Stomatologiczny, 12/2020

TEMAT NUMERU: Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne


W numerze: 
  • Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia
  • Szynoterapia i przebudowa zwarcia w rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
  • Jak dostosować wypełnienie do zgryzu?
  • Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego
  • SPECJALISTA RADZI. Uszkodzenie przyczepu nabłonkowego podczas retrakcji dziąsła
  • Jak psycholog może pomóc dentyście w leczeniu pacjentów?

12
Małgorzata Pietruska, Emilia Waszkiewicz‑Sewastianik, Anna Bernaczyk, Aleksandra Pietruska, Ewa Dolińska
Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia. Opis przypadku
24
Kamila Kozak‑Jastrzębska, Renata Majka, Elżbieta Dembowska
Zespół endodontyczno‑periodontologiczny i jego wpływ na przyzębie. Metodyka leczenia z zastosowaniem lasera – opis przypadku
30
Tomasz Grotowski, Barbara Czerwińska‑Niezabitowska
Szynoterapia i przebudowa zwarcia w rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
47
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Cyfrowa droga w implantologii stomatologicznej
48
Choroby przednowotworowe jamy ustnej
54
Małgorzata Tomasik
Jak dostosować wypełnienie do zgryzu?
64
Daniel Poszytek
Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego
68
Dominika Turlakiewicz, Mia Sulwińska, Joanna Paruch, Elżbieta Bołtacz‑Rzepkowska
Ząb wgłobiony. Diagnostyka i leczenie na podstawie piśmiennictwa
72
Aleksandra Szczygielska, Joanna Zasada, Andrzej Gala, Katarzyna Lepszy, Małgorzata Pihut
Kryteria oceny prawidłowości leczenia endodontycznego jako etapu przygotowawczego do leczenia protetycznego. Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
82
SPECJALISTA RADZI

Ewa Sobolewska
Uszkodzenie przyczepu nabłonkowego podczas retrakcji dziąsła
84
STRESZCZENIA

Włodzimierz Dura
Nie‑przez‑komorowy dostęp do jamy zęba w leczeniu przednich zębów siecznych przyśrodkowych z kalcyfikacją kanału
88
PSYCHOLOG W GABINECIE

Milena Marczak
Jak psycholog może pomóc dentyście w leczeniu pacjentów?
93
WYWIAD

Po 15 latach spełniło się moje marzenie o nowoczesnej siedzibie firmy
96
FELIETON

Adam Zyśk
Ten pierwszy październik
98
BOLESNA HISTORIA STOMATOLOGII
100
Przenosimy kawiarnię do domu

Szanowni Państwo,
tematem miesiąca grudniowego numeru MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO jest WIELOSPECJALISTYCZNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE. W dziale tym zamieściliśmy wyłącznie opisy przypadków prezentujące leczenie, w które zaangażowali się implantolodzy, protetycy, periodontolodzy, ortodonci, endodonci, a nawet fizjoterapeuci. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA moją uwagę zwrócił artykuł dotyczący korekty wypełnień kompozytowych z zachowaniem ważnych zasad okluzji oraz praca opisująca leczenie endodontyczne zęba wgłobionego.

Natomiast pod koniec numeru, jak zawsze, zamieściliśmy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis pacjenta, u którego wykonano leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z kalcyfikacją kanału korzeniowego polegające na opracowaniu kanału nie od strony korony (nie stwarzając dostępu do jamy zęba poprzez komorę), ale od strony wierzchołka, a następnie na wstecznym wypełnieniu kanału uplastycznioną cieplnie gutaperką, a samego wierzchołka preparatem MTA.

Mam nadzieję, że zawartość grudniowego numeru MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO w pełni Państwa usatysfakcjonuje. Natomiast w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno‑noworocznym chciałbym życzyć Naszym Czytelnikom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj będzie to szczególny czas, który pozostawi w Państwa wspomnieniach same miłe chwile spędzone w gronie najbliższych.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski