Magazyn Stomatologiczny, 1/2021

TEMAT NUMERU: Z miłości do endodoncji

W numerze:
  • Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa?
  • Uzupełnienie braku zęba 36, a konieczność leczenia kanałowego zęba 26 z powodu efektu Godona
  • Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w 4-letniej obserwacji
  • REPORTAŻ KLINICZNY. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym
  • SPECJALISTA RADZI. Znieczulenie przezbrodawkowe u dzieci
  • W jaki sposób przedstawić pacjentowi plan leczenia, powikłania i koszty, by docenił pracę dentysty i wrócił na leczenie?

12
Michał Dębicki
Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa? Opis przypadku
20
Agata Dąbrowska‑Adamek
Uzupełnienie braku zęba 36, a konieczność leczenia kanałowego zęba 26 z powodu efektu Godona – leczenie kanałowe jako jeden z etapów leczenia u pacjentów z zaburzeniami okluzji
26
Michał Rawicki
Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w 4-letniej obserwacji. Opis przypadku
30
Choroby tkanki kostnej
36
Paulina Homel, Anna Ludwa, Małgorzata Pihut
Błędy popełniane podczas zabiegów klinicznych i procedur laboratoryjnych w wykonawstwie protez płytowych
44
Jakub Kwiatek, Aleksandra Jaroń, Michał Kwiatek, Grzegorz Trybek
Przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna w praktyce chirurga stomatologicznego
50
REPORTAŻ KLINICZNY
Kaja Wichrowska‑Rymarek
Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym
57
Paweł Mazurkiewicz, Małgorzata Światłowska‑Bajzert, Ewa Sobolewska
Syndrom Ernesta – zapalenie przyczepu więzadła rylcowo‑żuchwowego
60
Sławomir Gabryś
Wpływ temperatury na wytrzymałość w teście zmęczeniowym pilników do mechanicznego wytwarzania glide path
70
SPECJALISTA RADZI
Anna Jarząbek
Znieczulenie przezbrodawkowe u dzieci
73
STRESZCZENIA
Joanna Rasławska‑Socha
Pozasercowy mięśniak prążkowanokomórkowy imitujący torbiel ślinianki podjęzykowej
78
TEST EDUKACYJNY nr 25
81
PSYCHOLOG W GABINECIE
Milena Marczak
W jaki sposób przedstawić pacjentowi plan leczenia, powikłania i koszty, by docenił pracę dentysty i wrócił na leczenie?
84
PASJE
Krzysztof Kordowski
„Samo wciśnięcie migawki to tak naprawdę najłatwiejsza część całego przedsięwzięcia”
88
FELIETON
Adam Zyśk
Wypisz‑wymaluj

Szanowni Państwo,
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłosili ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego. Do wzięcia udziału w konkursie zostali zaproszeni praktykujący lekarze dentyści. Niestety nie było nam dane spotkać się na konferencji, manuskrypty jednak napłynęły i konkurs odbył się. W temacie miesiąca styczniowego numeru prezentujemy Państwu prace, które uplasowały się na podium. Zgodnie z formułą konkursu są to oczywiście dobrze udokumentowane opisy przypadków. Jestem pewien, że przeczytają je Państwo z dużym zainteresowaniem.

Ciekawe prace zamieściliśmy również w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. Mnie szczególnie zainteresował artykuł prezentujący odbudowę korony klinicznej zęba trzonowego po leczeniu kanałowym z użyciem adhezyjnego uzupełnienia kompozytowego wykonanego metodą pośrednią. Streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego prezentującej diagnostykę i leczenie przypadku wieloogniskowego mięśniaka prążkowanokomórkowego imitującego torbiel zastoinową ślinianki podjęzykowej opatrzyliśmy, jak zawsze, wnikliwym komentarzem eksperta, a pod koniec numeru zamieściliśmy odpowiedź na pytanie czytelnika – tym razem porady udziela pedodonta.

Kończąc tę moją pierwszą w Nowym Roku rozmowę z Państwem, życzę naszym Szanownym Czytelnikom, Autorom prac, Recenzentom oraz wszystkim osobom współpracującym z MAGAZYNEM STOMATOLOGICZNYM przede wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski