Magazyn Stomatologiczny, 3/2021

TEMAT NUMERU: Problemy i rozwiązania w stomatologii dziecięcej

W numerze:
  • Zastosowanie lasera diodowego u dzieci
  • Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzyce typu 1
  • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia
  • REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – dwuletnia obserwacja przypadku
  • SPECJALISTA RADZI. Odbudowa powierzchni żujacej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego
  • Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?

10
Aneta Olszewska, Damian Korczyński
Zastosowanie lasera diodowego u dzieci
24
Katarzyna Chybalska, Katarzyna Miśków
Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę typu 1
32
Krystian Kuźniarz, Anna Wałek‑Pedrycz, Jolanta Wojciechowicz
Mnogie zęby nadliczbowe żuchwy. Opis przypadku
40
Katarzyna Różycka‑Dziedzic, Agnieszka Szetela‑Majewska, Karolina Polak‑Kowalska
Porównanie wpływu przedłużonego karmienia naturalnego i sztucznego na rozwój próchnicy wczesnodziecięcej
46
Okres uzębienia mieszanego i stałego u dzieci
50
REPORTAŻ KLINICZNY
Aleksandra Łyżwińska
Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia – obserwacja roczna. Przypadek kliniczny i omówienie współczesnych wskazań w leczeniu próchnicy głębokiej na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (2019)
60
Martyna Gałek, Marek Prątnicki
Zastosowanie licówek ceramicznych na zębach leczonych endodontycznie. Przegląd piśmiennictwa
64
REPORTAŻ KLINICZNY
Marcin Nowosielski
Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – 2-letnia obserwacja przypadku
80
SPECJALISTA RADZI
Ewa Marek
Odbudowa powierzchni żującej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego
84
STRESZCZENIA
Włodzimierz Dura
Nowoczesne leczenie jatrogennej perforacji korzenia: opis przypadku
88
MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?
92
FELIETON
Adam Zyśk
Pacjent czy klient?

Szanowni Państwo,
tematem miesiąca marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są PROBLEMY I ROZWIĄZANIA W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem pracę przedstawiającą leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę, choć i pozostałe artykuły są bardzo ciekawe.

Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Są to prace typu „case show”, krok po kroku prezentujące postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. I tak jedna z tych prac przedstawia bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia z zastosowaniem hydraulicznego cementu krzemowo‑wapniowego, następna zaś ponowne leczenie kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną. Obie zostały opatrzone przez autorów piękną dokumentacją.

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieściliśmy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem praca dotyczy endodoncji i jak zwykle dodatkowo została opatrzona komentarzem redakcyjnym.

Mam nadzieję, że zawartość marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” w pełni Państwa usatysfakcjonuje. Jednocześnie informuję, że wiosna przyszła do Szczecina!
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski