Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2015

Temat miesiąca: Trudne sytuacje w endodoncji

W numerze:

  • Ostre martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł – postępowanie diagnostyczno-lecznicze
  • Skuteczność artroskopii w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
  • Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press
  • Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

12
Grzegorz Szczurko, Małgorzata Pawińska, Paulina Sikorska
Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych z użyciem ultradźwięków – opis przypadków
19
Mirosław Orłowski i Magdalena Klijer
Zastosowanie preparatu MTA w zamykaniu wierzchołka replantowanych zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzeni – opis dwóch przypadków
24
Katarzyna Syguda-Chudzińska, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Anomalia anatomiczna drugiego zęba trzonowego szczęki. Opis przypadku
28
Katarzyna Olczak i Halina Pawlicka
Zastosowanie rentgenodiagnostyki w endodoncji
38
Katarzyna Kot i Mariusz Lipski
Przepchnięcie podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
42
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów
Lesson 57. Part twenty-three: knocked-out tooth. Part two

 
54
Elżbieta Dembowska i Renata Majka
Ostre martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł, postępowanie diagnostyczno-lecznicze. Opis przypadku
60
Magdalena Bulwin, Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz, Anna Sobolewska  
Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press – opis przypadku
64
Dorota Mierzwa, Monika Myszko-Coelho, Iwona Bednarz, Jakub Hadzik 
Ranula – opis przypadku
67
Anna Foczpańska i Wojciech Split
Wydłużony wyrostek rylcowaty i zespół Eagle’a
74
Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Łukasz Magnuszewski, Maria Gołębiewska
Celowość zastosowania testu PET w przygotowaniu do leczenia protetycznego pacjentki z cukrzycą typu 1 LADA
78
Katarzyna Deszczyńska, Agata Kisielewska, Julian Komarnitki, Elżbieta Jodkowska
Skuteczność  artroskopii w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-  żuchwowego. Część II
84
Anna Stróżyńska, Karolina Kowalczyk, Katarzyna Brus-Sawczuk
Leczenie zintegrowane pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
92
SPECJALISTA RADZI
Sterylizacja końcówek stomatologicznych
94
STRESZCZENIA
Aleksandra Kulas
Nietypowe zablokowanie przez pacjenta metalicznym ciałem obcym światła kanału korzeniowego stałego zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z niezakończonym rozwojem wierzchołka – opis rzadkiego przypadku
96
Z SIECI
98
WYDARZENIA
100
Nagrodzeni krzyżówkowicze
102
Justyna Mamczur, Elżbieta Czelej-Piszcz, Aneta Kamińska, Leszek Szalewski,  Janusz Borowicz, Arkadiusz Rutkowski
Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

Przejdź do artykułu

Szanowni Czytelnicy,
Wakacyjny numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony trudnym sytuacjom w endodoncji. Znajdą w nim Państwo m.in. artykuły dotyczące usuwania złamanych narzędzi kanałowych z użyciem ultradźwięków, zamykania wierzchołka replantowanych zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzeni za pomocą preparatu MTA, a także postępowania w przypadku przepchnięcia podchlorynu sodu. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA  zamieściliśmy  pracę  przedstawiającą wykonanie licówek porcelanowych w systemie IPS e.max Press oraz artykuł dotyczący postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku ostrego martwiczo-wrzodziejącego zapalenia dziąseł, a w  VADEMECUM STOMATOLOGA pracę poświęconą materiałom termoplastycznym w protetyce stomatologicznej.
 
Po zapoznaniu z nowymi wytycznymi dotyczącymi kryteriów oceny, ogłoszonymi w Komunikacie  MNiSW z 2 czerwca 2015 r., nasze czasopismo od najbliższego numeru zaprzestaje publikowania artykułów tylko online.
 
Na zakończenie, tym, którzy jeszcze nie wybrali się na urlop, życzę udanego wypoczynku, a przede wszystkim pięknej i słonecznej pogody, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia  naszego stoiska w czasie targów CEDE w Poznaniu, które jak co roku odbędą się we wrześniu.


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski