Magazyn Stomatologiczny, 10/2015

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów

W numerze:

  • Rekonstrukcja tkanek zębów przednich po urazie z wykorzystaniem licówek ceramicznych szansą na poprawę estetyki 
  • Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
  • Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm
  • Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii

12
Daniel Bieszczad i Jarosław Wichliński
Odległe następstwa wybicia zęba – opis przypadku
18
Maciej Mikołajczyk
Rekonstrukcja tkanek zębów przednich po urazie z wykorzystaniem licówek ceramicznych szansą na poprawę estetyki
24
Adam Zawadka
Obliteracja kanałów korzeniowych jako powikłanie odległe urazów zębów – opis przypadków
28
Adam Romaniuk-Demonchaux
Bezpośrednia odbudowa estetyczna złamanej korony zęba z miazgą żywą materiałem kompozytowym Enamel Plus HRi
32
Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, Katarzyna Herman, Joanna Kobierska-Brzoza, Katarzyna Jankowska
Uszkodzenia urazowe zębów u pacjentów do 18. roku życia leczonych w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2010-2014
40
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów
Lesson 59. Part twenty-five: HIV positive patient in a dental surgery
55
Katarzyna Olczak, Karol Szlązak, Wojciech Święszkowski, Halina Pawlicka
Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii. Doniesienie wstępne
60
Renata Paliga i Dariusz Paliga
Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku
ARTYKUŁ Z FILMEM
ZOBACZ FILM
66
Bartłomiej Górski
Leczenie ubytków kostnych w furkacjach korzeni. Część III. Inżynieria tkankowa – nadzieje na przyszłość
72
Joanna Łuniewska, Agnieszka Bogusławska-Kapała, Katarzyna Brus-Sawczuk
Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
80
SPECJALISTA RADZI  –
Przykrywanie obnażonej miazgi preparatem Biodentine i wypełnianie ostateczne ubytku.
Pokrycie pośrednie z użyciem preparatów MTA lub Biodentine
82
STRESZCZENIA
Włodzimierz Dura – Ryzyko związane ze złamaniem narzędzi: wiertła Gatesa-Gliddena mogą zagrażać zdrowiu
84
Z SIECI
88
Anna Okonek
Sen na Jawie –  czy nasze wyobrażenia różnią się od realiów pracy stomatologa w Indonezji?
90
WYDARZENIA
94
Bogdan Jaremczuk i Anna Mikołajczyk
Rehabilitacja w stomatologii. Część I. Masaż limfatyczny

Szanowni Państwo,

Październikowe wydanie „Magazynu Stomatologicznego” poświęciliśmy urazom zębów. W pierwszym z pięciu artykułów dotyczących tego zagadnienia omówiono postępowanie w przypadku wybicia zęba siecznego szczęki. Kolejne dwa dotyczą odbudowy koron uszkodzonych w wyniku urazu, następna praca kazuistyczna prezentuje leczenie endodontyczne zębów z pourazową obliteracją kanałów korzeniowych. „Temat miesiąca” zamyka artykuł omawiający uszkodzenia urazowe zębów u pacjentów do 18. roku życia leczonych w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2010-2014.
 
W numerze zamieściliśmy również, między innymi, wzbogacony materiałem filmowym artykuł na temat zastosowania lasera w leczeniu endodontycznymi  i chirurgicznej korekcie błony śluzowej jamy ustnej, a także pracę o leczeniu ubytków kostnych w furkacjach korzeni.
 
Liczę, że każdy z Państwa znajdzie w tym numerze coś interesującego dla siebie.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski