Magazyn Stomatologiczny, 4/2021

TEMAT NUMERU: Rekonstrukcje w stomatologii estetycznej

W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednia biomimetyczna odbudowa kompozytem zębów siecznych po urazie
 • Uzupełnienie wrodzonego braku zawiązków stałych zębów siecznych bocznych w szczęce z użyciem implantów śródkostnych obciążonych pojedynczą koroną u pacjenta z oligodoncją. Dziewięcioletnie obserwacje. Opis przypadku.
 • Ankyloglosja. Fakty i mity na temat wędzidełka języka w świetle aktualnej wiedzy. Część I
 • Kolor czy barwnik – dopasowanie koloru wypełnienia i tkanek zęba w stomatologii zachowawczej
 • SPECJALISTA RADZI. Leczenie otwarte i antybiotykoterapia po przepchnięciu podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba
 • Pandemia Covid‑19 a zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia

Magazyn Stomatologiczny, 3/2021

TEMAT NUMERU: Problemy i rozwiązania w stomatologii dziecięcej

W numerze:
 • Zastosowanie lasera diodowego u dzieci
 • Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzyce typu 1
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – dwuletnia obserwacja przypadku
 • SPECJALISTA RADZI. Odbudowa powierzchni żujacej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego
 • Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?

Magazyn Stomatologiczny, 2/2021

TEMAT NUMERU: Techniki chirurgiczne w stomatologii

W numerze:
 
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Dwuetapowa korekta tkanek miękkich wspomagająca leczenie ortodontyczne wprowadzające do łuku zatrzymany ząb sieczny przyśrodkowy
 • REPORTAŻ KLINICZNY. SARPE jako technika chirurgiczna ekspansji szczęki u pacjentów dojrzałych szkieletowo
 • Akrylowe ciało obce w wardze górnej
 • EDUKACJA. Wady wrodzone błony śluzowej jamy ustnej
 • Biomimetyczna koncepcja leczenia zębów urazowych w obrębie przedniego odcinka łuku zębowego
 • SPECJALISTA RADZI. Planowanie łuku zębowego na podstawie szerokości zęba siecznego przyśrodkowego szczęki
 • Jak zadbać o swoje samopoczucie w czasie pandemii?

Magazyn Stomatologiczny, 1/2021

TEMAT NUMERU: Z miłości do endodoncji

W numerze:
 • Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa?
 • Uzupełnienie braku zęba 36, a konieczność leczenia kanałowego zęba 26 z powodu efektu Godona
 • Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w 4-letniej obserwacji
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym
 • SPECJALISTA RADZI. Znieczulenie przezbrodawkowe u dzieci
 • W jaki sposób przedstawić pacjentowi plan leczenia, powikłania i koszty, by docenił pracę dentysty i wrócił na leczenie?

Magazyn Stomatologiczny, 12/2020

TEMAT NUMERU: Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne


W numerze: 
 • Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia
 • Szynoterapia i przebudowa zwarcia w rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
 • Jak dostosować wypełnienie do zgryzu?
 • Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego
 • SPECJALISTA RADZI. Uszkodzenie przyczepu nabłonkowego podczas retrakcji dziąsła
 • Jak psycholog może pomóc dentyście w leczeniu pacjentów?

Magazyn Stomatologiczny, 11/2020

TEMAT NUMERU: Powikłania i błędy leczenia stomatologicznego


W numerze: 
 • Martwica kości żuchwy zaopatrzonej implantami w przebiegu terapii bisfosfonianami
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Zamykanie diastem. Analiza potencjalnych błędów na bazie własnych doświadczeń klinicznych
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa uszkodzonej licówki ceramicznej z zastosowaniem odłamanego fragmentu i materiału kompozytowego
 • Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzebia
 • SPECJALISTA RADZI. Materiały bioceramiczne w postaci jednej pasty
 • Błedy popełniane podczas przyjmowania małego pacjenta w warunkach post-covid

Magazyn Stomatologiczny, 10/2020

TEMAT NUMERU: Gdy z pomocą przychodzą nowoczesne metody leczenia. Ciąg dalszy

W numerze: 

 • Zmodyfikowana technika sciany z tkanek miekkich (soft tissue wall technique) jako element kompleksowego leczenia recesji dziasłowej typu RT3
 • ARTYKUŁ Z FILMEM. Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Wspomagana komputerowo odbudowa zebów w strefie estetycznej
 • SPECJALISTA RADZI. Preparacja bezstopniowa
 • Psychologiczne techniki ułatwiajace nawiazanie relacji z małym pacjentem
 • Prawo lekarza dentysty do odmowy udzielenia pacjentowi swiadczen zdrowotnych

Magazyn Stomatologiczny, 9/2020

TEMAT NUMERU: Jak ugryźć okluzję? Problematyka rehabilitacji protetycznej u pacjentów z zaburzeniami okluzji

W numerze:

 • Zaburzenia okluzji i stawów skroniowo‑żuchwowych. Spojrzenie interdyscyplinarne dla lekarzy ogólnopraktykujących
 • Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji
 • Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich
 • SPECJALISTA RADZI. Przeciwwskazania do skalingu ultradźwiękowego i air‑polishingu
 • Błędy popełniane przez dentystę podczas przyjmowania małego pacjenta

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2020

TEMAT NUMERU:  Stomatologiczne problemy wieku rozwojowego w praktyce

W numerze:
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Zastosowanie dwufazowego siarczanu wapnia w jedno i dwuetapowym leczeniu torbieli zębopochodnych
 • Leczenie regeneracyjne niedojrzałych zębów stałych
 • Pełnoceramiczny most adhezyjny - zachowawcze podejście w przypadku braku możliwości leczenia implantoprotetycznego
 • SPECJALISTA RADZI. Usuwanie drobin wody i zanieczyszczeń z lusterka stomatologicznego
 • Małoletni pacjent w gabinecie stomatologicznym - regulacje prawne
 • Przyjmowanie dziecka w gabinecie w warunkach post-covid
 

Magazyn Stomatologiczny, 6/2020

TEMAT NUMERU: Kompromisowe rozwiązania estetyczne w stomatologii

W numerze:
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Kompromisowe zaopatrzenie brakującego zęba w strefie estetycznej 
 • Odbudowa bezpośrednia zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem dwóch rodzajów indeksów silikonowych
 • Stabilizacja skrzepu w zębodole poekstrakcyjnym za pomocą lasera diodowego 980 nm
 • Pozyskiwanie autogennej tkanki łącznej – podniebienie jako potencjalne miejsce dawcze
 • SPECJALISTA RADZI. Przygotowanie gabinetu do pracy z pacjentami
 • Mały pacjent w gabinecie – trzy sytuacje, w których to, co mówisz, ma duży wpływ na zachowanie dziecka