Magazyn Stomatologiczny, 5/2020

TEMAT NUMERU: Metody, techniki i narzędzia w chirurgii stomatologicznej


W numerze
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L-PRF
 • Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG
 • Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych
 • Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego
 • SPECJALISTA RADZI. Postępowanie w przypadku złamania korzenia zęba
 • Jak przyjmować małego pacjenta z traumą w gabinecie stomatologicznym?

Magazyn Stomatologiczny, 4/2020

TEMAT NUMERU: Gdy z pomocą przychodzą nowoczesne metody leczenia

W numerze
 • Wykorzystanie autogennej tkanki w procesach augmentacyjnych zwiększających szerokość i objętość tkanek skeratynizowanych przed implantacją
 • Zabieg frenulektomii techniką mieszaną
 • Fotoreportaż kliniczny. Zastosowanie materiału złożonego Boston i Włókien Kompozytowych
 • Zespół Melkerssona-Rosenthala – problemy z diagnostyką i leczeniem
 • Specjalista radzi. Leczenie endodontyczne zęba z kanałem typu C
 • 6 rad jak rodzic powinien przygotować dziecko do wizyty w gabinecie

Magazyn Stomatologiczny, 3/2020

TEMAT NUMERU - Procedury odtwórcze z zastosowaniem nowych materiałów i technologii

W numerze
 • Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy. Opis przypadku 
 • ARTYKUŁ Z FILMEM. Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Zarządzanie przebarwionymi tkankami po leczeniu endodontycznym w bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych
 • Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu
 • 6 rad jak przygotować rodzica do wizyty z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 2/2020

TEMAT NUMERU - Studium przypadków klinicznych

W numerze
 • Adhezja w stomatologii rekonstrukcyjnej
 • Leczenie naczyniaka jamistego tętnicy podniebiennej laserem dużej mocy. Opis przypadku
 • Współczesne materiały do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych zębów. Przegląd piśmiennictwa
 • Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego
 • Przerost dziąseł indukowany cyklosporyną A i amlodypiną u pacjenta po przeszczepieniu nerki: opis przypadku wraz z przeglądem literatury

Magazyn Stomatologiczny, 1/2020

TEMAT NUMERU – Rekonstrukcje stomatologiczne

W numerze
• Wykonanie kompleksowej rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis lewego stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o diagnostykę obrazową – opis przypadku
• Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych. Opis przypadku
• Natychmiastowa odbudowa kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego
• Ponowne leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych z kanałami bocznymi i deltą korzeniową. Opis dwóch przypadków
• Postępowanie po odsłonięciu miazgi w zębie z niezakończonym rozwojem korzenia

Magazyn Stomatologiczny, 12/2019

TEMAT NUMERU – Powikłania w leczeniu stomatologicznym

W numerze
• Jak uniknąć powikłań związanych z nieprawidłowościami podczas pobierania wycisków
• Odbudowa zęba materiałem kompozytowym – częste błędy i powikłania kliniczne
• Most adhezyjny jako alternatywna koncepcja leczenia
• Leczenie techniką regeneracji wgłobionego zęba przyczynowego ropnia dołu nadkłowego
• Laser diodowy 980 nm w leczeniu dwóch anomalii naczyniowych. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 11/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi stomatologiczne u pacjenta szczególnej opieki

 
W numerze:
• Zespołowe leczenie zatrzymania górnego zęba siecznego przyśrodkowego spowodowanego przez ząb nadliczbowy. Opis przypadku
• Czynnościowe kształtowanie pola protetycznego po częściowej resekcji szczęki zaopatrzonej przeszczepem tkankowym. Opis przypadku
• Leczenie endodontyczne zębów przed planowanym zabiegiem usunięcia torbieli korzeniowej. Opis przypadku
• Planowanie leczenia estetycznego z zastosowaniem wax-up oraz mock-up
• Patologiczne starcie zębów – odbudowa zwarcia. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 10/2019

TEMAT NUMERU – Wybory w leczeniu stomatologicznym

 
W numerze:
• Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwosci leczenia kompleksowego
• Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych – analiza problemu klinicznego
• Bruxoff jako alternatywa polisomnografii w diagnostyce bruksizmu
• Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie układu stomatognatycznego – diagnostyka i terapia w praktyce lekarza dentysty
• SPECJALISTA RADZI: Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne?

Magazyn Stomatologiczny, 9/2019

TEMAT NUMERU – Nowoczesne techniki w endodoncji

W numerze:

 • Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku
 • Laser diodowy o długości fali 810 nm w leczeniu endodontycznym
 • Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki
 • Diastemy i tremy – doświadczenia własne
 • Kompozytowa estetyka jednego zęba. Szczegółowa analiza krok po kroku

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi implantacji

 
W numerze:
• Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego
• Postępowanie ortodontyczno-implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce
• Relokacja brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej – analiza problemu klinicznego
• Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo-protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą
• Bezpieczna sedacja wziewna w stomatologii dziecięcej