Magazyn Stomatologiczny, 11/2020

TEMAT NUMERU: Powikłania i błędy leczenia stomatologicznego


W numerze: 
  • Martwica kości żuchwy zaopatrzonej implantami w przebiegu terapii bisfosfonianami
  • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Zamykanie diastem. Analiza potencjalnych błędów na bazie własnych doświadczeń klinicznych
  • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa uszkodzonej licówki ceramicznej z zastosowaniem odłamanego fragmentu i materiału kompozytowego
  • Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzebia
  • SPECJALISTA RADZI. Materiały bioceramiczne w postaci jednej pasty
  • Błedy popełniane podczas przyjmowania małego pacjenta w warunkach post-covid

12
Jurand Mackiewicz, Łukasz Książek, Anna Starzyńska
Martwica kości żuchwy zaopatrzonej implantami w przebiegu terapii bisfosfonianami
16
Dawid Pisuk
REPORTAŻ KLINICZNY. Zamykanie diastem. Analiza potencjalnych błędów na bazie własnych doświadczeń klinicznych
32
Adam Romaniuk‑Demonchaux
REPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa uszkodzonej licówki ceramicznej z zastosowaniem odłamanego fragmentu i materiału kompozytowego
50
Katarzyna Wojewoda, Kacper Nijakowski
Hipomineralizacja trzonowcowo‑siekaczowa. Opis przypadku
54
Sylwia Budnik, Natalia Potempa, Anna Surdacka
Wykorzystanie sond periodontologicznych manualnej i elektronicznej w diagnostyce chorób przyzębia. Przegląd piśmiennictwa
60
Jan Pietruski, Emilia Waszkiewicz‑Sewastianik, Aleksandra Pietruska, Ewa Dolińska
Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzębia. Opis przypadku
69
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Wykonywanie prac protetycznych na metalu z pozycji implantu metodą hybrydową
70
O. Ripetska, I. Deneha, V. Hrynovets, I. Hrynovets, V. Shybinskyy, A. Buchkovska, M. Renka, K. Novicka‑Dudek
Diagnostyka nasilenia procesów zapalnych w tkankach przyzębia z wykorzystaniem markera biochemicznego
76
SPECJALISTA RADZI

Małgorzata Światłowska‑Bajzert
Materiały bioceramiczne w postaci jednej pasty
80
STRESZCZENIA

Joanna Rasławska‑Socha
„Truskawkowe zapalenie dziąseł” – pierwszy objaw ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (zespołu Wegenera)
84
FELIETON

Adam Zyśk
A co, jeśli trauma nie istnieje?
86
MAŁY PACJENT W GABINECIE

Milena Marczak
Błędy popełniane podczas przyjmowania małego pacjenta w warunkach post‑covid
90
Z MEDYCZNEJ WOKANDY

Paweł Chalecki
Odpowiedzialność karna lekarza dentysty za błąd w sztuce medycznej

Szanowni Państwo,
tematem miesiąca listopadowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są POWIKŁANIA I BŁĘDY LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO. Pierwszy z trzech artykułów tego działu przedstawia postępowanie w przypadku martwicy kości żuchwy zaopatrzonej implantami w przebiegu terapii bisfosfonianami, drugi potencjalne błędy, które lekarz może popełnić podczas zamykania diastem, trzeci zaś naprawę uszkodzonej licówki ceramicznej z zastosowaniem odłamanego fragmentu i materiału kompozytowego. Wszystkie prace mają bogatą dokumentację, a dwie ostatnie w szczególności, gdyż stanowią reportaż kliniczny omawianych procedur. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA moją uwagę zwrócił artykuł opisujący przypadek rekonstrukcji periodontologicznego ubytku kości oraz brodawki międzyzębowej z wykorzystaniem ekstruzji ortodontycznej.

Natomiast pod koniec numeru, jak zawsze, zamieściliśmy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis pacjenta z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, u którego pierwszym objawem tej poważnej choroby było „truskawkowe zapalenie dziąseł”. Streszczenie zostało opatrzone komentarzem periodontologa, który w istotny sposób uzupełnia prezentowaną jednostkę chorobową.

Życzę Państwu satysfakcjonującej lektury i dużo zdrowia!
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski