Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Antybiotykoterapia
 • Aktualności: Wytyczne i standardy postępowania klinicznego w stomatologii
 • Stomatologia praktyczna: Odbudowa złamanych zębów siecznych u dzieci metodą bezpośrednią
 • Vademecum stomatologa: Kompendium porównawcze mas wyciskowych. Część I

Magazyn Stomatologiczny, 6/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Zaburzenia czynnościowe układu stomatologicznego
 • Aktualności: Wybrane metody badania halitozy
 • Stomatologia praktyczna: Radiografia subtrakcyjna w stomatologii – przegląd piśmiennictwa
 • Vademecum stomatologa: Rentgenodiagnostyka w gabinecie dentystycznym

Magazyn Stomatologiczny, 5/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Choroby ogólnoustrojowe a stomatologia
 • Aktualności: Zastosowanie urządzenia DIAGNOdent w stomatologii – możliwości i ograniczenia
 • Stomatologia praktyczna: Leczenie chirurgiczne torbieli korzeniowej z zastosowaniem materiału kościozastępczego – opis przypadków
 • Vademecum stomatologa: A może zostać lekarzem sądowym?

Magazyn Stomatologiczny, 4/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesna diagnostyka
 • Aktualności: Związki fluoru w leczeniu nadwrażliwości zębiny w świetle piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Metody dezynfekcji systemu kanałowego z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technik. Przegląd piśmiennictwa (część II)
 • Vademecum stomatologa: Szyja kręci głową

Magazyn Stomatologiczny, 3/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Materiały złożone
 • Aktualności: Korozja stosowanego w ortodoncji stopu niklowo-tytanowego– potencjalne przyczyny i następstwa kliniczne 
 • Stomatologia praktyczna: Metody leczenia dużych torbieli żuchwy – przegląd piśmiennictwa
 • Vademecum stomatologa: 
  Leki niezbędne w gabinecie stomatologa

Magazyn Stomatologiczny, 2/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne techniki odtwórcze
 • Aktualności: Ergonomia pracy podczas leczenia pacjenta w wieku rozwojowym  
 • Stomatologia praktyczna: Resorpcja wewnętrzna – postępowanie lecznicze
 • Vademecum stomatologa: Najpierw spółka – potem praktyka grupowa

Magazyn Stomatologiczny, 1/2008

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia ogólna
 • Aktualności: Filtek Silorane - przedstawiciel nowej generacji materiałów złożonych do wypełnień bezpośrednich, opartych na matrycy epoksydowej. Doniesienie wstępne
 • Stomatologia praktyczna: Zębiak złożony szczęki - opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Rozruszać kręgosłup