Lek. dent. Adam Romaniuk‑Demonchaux

Lek. dent. Adam Romaniuk‑Demonchaux
romaniuk

Lek. dent. Adam Romaniuk‑Demonchaux

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2006 roku prowadzi Prywatną Praktykę Stomatologiczną w Rybniku. Zainteresowania naukowe obejmują adhezyjną stomatologię rekonstrukcyjną opartą na adhezji oraz zasadach biomimetyki. Autor ponad 100 publikacji z zakresu stomatologii rekonstrukcyjnej, stomatologii adhezyjnej oraz zagadnień pokrewnych. Jest wykładowcą organizowanych dla lekarzy dentystów kursów praktycznych. Laureat konkursów z zakresu stomatologii estetycznej.

Lek. dent. Adam Romaniuk‑Demonchaux jest autorem następujących artykułów w "Magazynie Stomatologicznym":