Odtwórcze leczenie stomatologiczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Restorative dental treatment – reconstruction of lateral incisor in the maxilla using an insert of composite material reinforced with glass fibre and composite Enamel HRi Function

Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek odbudowy korony zęba na zniszczonym korzeniu w odcinku przednim łuku zębowego. Do odbudowy korony zęba zastosowano nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych EnaPost oraz materiał kompozytowy aplikowany techniką warstwową.

odbudowa korony zęba, wkład koronowo-korzeniowy, materiał kompozytowy

 

Adam Romaniuk-Demonchaux

Summary

The study presents a case of reconstruction of crown on a damaged root in the anterior segment of the dental arch. For the reconstruction of the crown use was made of the modern system of crown crown-root insert EnaPost together with a composite material applied with the use of the layering technique.

reconstruction of tooth crown, root crown insert, composite material