Bezpośrednia odbudowa estetyczna złamanej korony zęba z miazgą żywą materiałem kompozytowym Enamel Plus HRi

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Direct aesthetic reconstruction of fractured crown with vital pulp using the composite material Enamel Plus HRi

Adam Romaniuk-Demonchaux     
      
Streszczenie
W pracy opisano bezpośrednią odbudowę złamanych koron zębów przednich materiałem kompozytowym Enamel Plus HRi.   

Hasła indeksowe: bezpośrednia odbudowa korony zęba, materiał kompozytowy

Summary
The study describes the direct reconstruction of fractured crowns of anterior teeth using the composite Enamel Plus HRi.  
 
Key words: direct reconstruction of crown, composite material

Piśmiennictwo:
1. Magne P.: Composite resins and bonded porcelain: the post-amalgam era? J. Calif. Dent. Asoc., 2006, 34, 135-147.
2. Simonsen R.J.: New materials on the horizon. Review. J. Am. Dent. Asoc., 1991, 122, 7, 24-31.
3. Romaniuk-Demonchaux A.: Urazy zębów. Część I. Odbudowa złamanych koron zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych najnowszej generacji. Mag. Stomatol., 2012, XXII, 7-8,75-77.
4. Vanini L.: Light and colour in anterior composite restorations. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., 1996, 8, 673-682.
5. Duarte Jr S., Perdigao J., Lopes M.: Composite resin restorations; natural aesthetis and dynamics of light. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., 2003, 15, 657-664. 
6. Fahl N. Jr: A polychromatic composite layering approach for solving a complex Class IV/lass IV/lass IV/direct veneer/diastema combination: Part II. Pract.  Proced. Aesthet. Dent., 2007, 19, 17-22.
7. Dietschi D.: Layering concepts in anterior composite restorations. Adhes. Dent., 2001, 3, 71-80.
8. Mange P., Douglas W.H.: Rationalization of esthetic restorative dentistry basted on biomimetics. J. Esthet. Dent., 1999, 9, 5-15.