Estetyczna zmiana koloru, kształtu i ustawienia zębów z zastosowaniem dostępnych technik nowoczesnej stomatologii. Część III. Licówki ceramiczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Aesthetic change of colour, shape and position of teeth using techniques available in modern dentistry. Part III. Ceramic facings

Adam Romaniuk-Demonchaux

 

Licówki porcelanowe, choć od ich pierwszego użycia minęło wiele lat, stanowią dość rzadko stosowane rozwiązanie lecznicze umożliwiające uzyskanie wspaniałych efektów estetycznych przy minimalnej ingerencji w tkanki twarde zębów. W pracy przedstawiono doświadczenia własne przybliżające czytelnikowi to zagadnienie.

licówki ceramiczne, estetyka, ceramika skaleniowa
 
Adam Romaniuk-Demonchaux

Porcelain facings, despite the many years that have passed since their first use, are a comparatively rarely used for treatment that allows for excellent aesthetic effects with minimal intervention in the hard dental tissue. The study describes the author’s own experiences that get closer to the reader.

ceramic facings, aesthetics, feldspar ceramics