Wewnątrzustna naprawa istniejących rekonstrukcji materiałem kompozytowym

Wewnątrzustna naprawa istniejących rekonstrukcji materiałem kompozytowym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 6: 10-32.


Wewnątrzustna naprawa istniejących rekonstrukcji materiałem kompozytowym

Adam Romaniuk‑Demonchaux


Streszczenie
Artykuł omawia złożoną problematykę możliwości i ograniczeń wykonania napraw istniejących rekonstrukcji kompozytowych oraz ceramicznych. Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autor przedstawia argumenty oraz wskazania przemawiające za stosowaniem metod klinicznych umożliwiających przedłużenie żywotności zębów oraz wykonanych rekonstrukcji.

Abstract
The article discusses the complex issues of the possibilities and limitations of repairing existing composite and ceramic reconstructions. Based on the literature and own experience, the author presents arguments and indications for the use of clinical methods to extend the life of the teeth and reconstructions.


Hasła indeksowe: naprawa rekonstrukcji, minimalnie inwazyjna stomatologia

Key words: restoration repair, minimally invasive dentistry

Piśmiennictwo
 1. Mjör IA, Moorhead JE. Selection of restorative materials, reasons for replacement, and longevity of restorations in Florida. J Am Coll Dent. 1998; 65(3): 27-33.
 2. Mjör IA, Moorhead JE, Dahl JE. Reasons for replacement of restorations in permanent teeth in general dental practice. Int Dent J. 2000; 50(6): 361-366.
 3. Mjör IA, Shen C, Eliasson ST i wsp. Placement and replacement of restorations in general dental practice in Iceland. Oper Dent. 2002; 27(2): 117-123.
 4. Gordan VV, Riley JL 3rd, Geraldeli S i wsp.; Dental Practice-Based Research Network Collaborative Group. Repair or replacement of defective restorations by dentists in The Dental Practice-Based Research Network. J Am Dent Assoc. 2012; 143(6): 593-601.
 5. Gordan VV, Mjör IA, Blum IR i wsp. Teaching students the repair of resin-based composite restorations. A survey of North American dental schools. J Am Dent Assoc. 2003; 134(3): 317-323.
 6. Blum IR. The management of failing direct composite restorations. Replace or repair? W: Lynch CD, Brunton PA, Wilson NHF (red.). Successful posterior composites. London: Quintessence; 2008.
 7. Gordan VV, Riley JL 3rd, Blaser PK i wsp. Alternative treatments to replacement of defective amalgam restorations. Results of a seven-year clinical study. J Am Dent Assoc. 2011; 142(7): 842-849.
 8. Moncada G, Martin J, Fernández E i wsp. Sealing, refurbishment and repair of class I and class II defective restorations. A three-year clinical trial. J Am Dent Assoc. 2009; 140(4): 425-432.
 9. Gordan VV, Garvan CW, Blaser PK i wsp. A long-term evaluation of alternative treatments to replacement of resin-based composite restorations. Results of a seven-year study. J Am Dent Assoc. 2009; 140(12): 1476-1484.
 10. GordanVV, Garvan CW, Richman JS i wsp.; DPBRN Collaborative Group. How dentists diagnose and treat defective restorations. Evidence from the Dental Practice-Based Research Network. Oper Dent. 2009; 34(6): 664-673.
 11. Blum IR, Schriever A, Heidemann D i wsp. The repair of direct composite restorations. An international survey of the teaching of operative techniques and materials. Eur J Dent Educ. 2003; 7(1): 41-48.
 12. Frencken JE, Peters MC, Manton DJ i wsp. Minimal intervention dentistry for managing dental caries. A review. Report of a FDI task group. Int Dent J. 2012; 62(5): 223-243.
 13. Clinical evaluation of replacement of class V resin based composite restorations. J Dent. 2001; 29(7): 485-488.
 14. Blum IR, Jagger DC, Wilson NHF. Defective dental restorations. To repair or not to repair? Part 1. Direct composite restorations. Dent Update. 2011; 38(2): 78-80, 82-84.
 15. Elderton R. Principles in the management and treatment of dental caries. W: Elderton RJ (red.). The dentition and dental care. Oxford: Heinemann Medical Books; 1990, s. 237-262.
 16. Setcos JC, Khosravi R, Wilson NHF i wsp. Repair or replacement of amalgam restorations. Decisions at a USA and a UK dental school. Oper Dent. 2004; 29(4): 392-397.
 17. Hickel R, Peschke A, Tyas M i wsp. FDI World Dental Federation – clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restorations. Update and clinical examples. J Adhes Dent. 2010; 12(4): 259-272.
 18. Hickel R, Brüshaver K, Ilie N. Repair of restorations – criteria for decision making and clinical recommendations. Dent Mater. 2013; 29(1): 28-50.
 19. Blum IR, Lynch CD, Wilson NHF. Factors influencing repair of dental restorations with resin composite. Clin Cosmet Investig Dent. 2014; 6: 81-87.
 20. Estay J, Martín J, Viera V i wsp. 12 years of repair of amalgam and composite resins. A clinical study. Oper Dent. 2018; 43(1): 12-21.
 21. Van Noort R. Introduction to dental materials. Wyd. 2. London: Mosby; 2002.
 22. Dennison JB, Sarrett DC. Prediction and diagnosis of clinical outcomes affecting restoration margins. J Oral Rehabil. 2012; 39(4): 301-318.
 23. Sharif MO, Catleugh M, Merry A i wsp. Replacement versus repair of defective restorations in adults. Resin composite. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 2: CD005971.
 24. Sharif MO, Merry A, Catleugh M i wsp. Replacement versus repair of defective restorations in adults. Amalgam. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 2: CD005970.
 25. Blum IR, Schriever A, Heidemann D i wsp. Repair versus replacement of defective direct composite restorations in teaching programmes in United Kingdom and Irish Dental Schools. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2002; 10(4): 151-155.
 26. Blum IR, Mjör IA, Schriever A i wsp. Defective direct composite restorations – replace or repair? A survey of teaching in Scandinavian dental schools. Swed Dent J. 2003; 27(3): 99-104.
 27. Blum IR, Lynch CD, Schriever A i wsp. Repair versus replacement of defective composite restorations in dental schools in Germany. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2011; 19(2): 56-61.
 28. Blum IR, Lynch CD, Wilson NHF. Teaching of the repair of defective composite restorations in Scandinavian dental schools. J Oral Rehabil. 2012; 39(3): 210-216.
 29. Blum IR, Lynch CD, Wilson NHF. Teaching of direct composite restoration repair in undergraduate dental schools in the United Kingdom and Ireland. Eur J Dent Educ. 2012; 16(1): e53-e58.
 30. Romaniuk-Demonchaux A. Adhezja w stomatologii rekonstrukcyjnej. Mag Stomatol. 2020; 2: 12-27.
 31. Loomans BAC, Cardoso MV, Opdam NJM i wsp. Surface roughness of etched composite resin in light of composite repair. J Dent. 2011; 39(7): 499-505.
 32. Loomans BAC, Cardoso MV, Roeters FJM i wsp. Is there one optimal repair technique for all composites? Dent Mater. 2011; 27(7): 701-709.
 33. Ozcan M, Raadschelders J, Vallittu P i wsp. Effect of particle deposition parameters on silica coating of zirconia using a chairside air-abrasion device. J Adhes Dent. 2013; 15(3): 211-214.
 34. Loomans BAC, Mine A, Roeters FJM i wsp. Hydrofluoric acid on dentin should be avoided. Dent Mater. 2010; 26(7): 643-649.
 35. Saracoglu A, Ozcan M, Kumbuloglu O i wsp. Adhesion of resin composite to hydrofluoric acid-exposed enamel and dentin in repair protocols. Oper Dent. 2011; 36(5): 545-553.
 36. Asvesti C, Guadagni F, Anastasiadis G i wsp. Hydrofluoric acid burns. Cutis. 1997; 59(6): 306-308.
 37. Ozcan M, Allahbeickaraghi A, Dündar M. Possible hazardous effects of hydrofluoric acid and recommendations for treatment approach. A review. Clin Oral Investig. 2012; 16(1): 15-23.
 38. Matinlinna JP, Lassila LV, Vallittu PK. The effect of three silane coupling agents and their blends with a cross-linker silane on bonding a bis-GMA resin to silicatized titanium (a novel silane system). J Dent. 2006; 34(10): 740-746.
 39. Janda R. Systemy pełnoceramiczne: skład, właściwości, zastosowanie, ocena. Quintessence TD. 2008; 13: 36-48.
 40. Kim B-K, Bae H E-K, Shim J-S i wsp. The influence of ceramic surface treatments on the tensile bond strength of composite resin to all-ceramic coping materials. J Prosthet Dent. 2005; 94(4): 357-362.
 41. Rüttermann S, Fries L, Raab WHM i wsp. The effect of different bonding techniques on ceramic/resin shear bond strength. J Adhes Dent. 2008; 10(3): 197-203.
 42. Gürel G. Licówki porcelanowe. Wiedza i sztuka. Suliborski S (red. wyd. pol.). Szumińska-Mrówka M (tłum.). Warszawa: Kwintesencja; 2009.
 43. Shen C, Oh W-S, Williams JR. Effect of post-silanization drying on the bond strength of composite to ceramic. J Prosthet 2004; 91(5): 453-458.
 44. Łapińska B, Szynkowska I, Sokołowski G i wsp. Wpływ czasu trawienia różnych ceramik krzemionkowych na stopień rozwinięcia ich powierzchni i wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym. Protet Stomatol. 2009; 59: 182-183.
 45. Kern M. Systemy pełnoceramiczne w protetyce implantologicznej. Cosmetic Dentistry. 2007; 4: 28-32.
 46. Kern M, Wegner SM. Bonding to zirconia ceramic. Adhesion methods and their durability. Dent Mater. 1998; 14(1): 64-71.
 47. Kosmač T, Oblak C, Jevnikar P i wsp. The effect of surface grinding and sandblasting on flexural strength and reliability of Y-TZP zirconia ceramic. Dent Mater. 1999; 15(6): 426-433.
 48. Toroglu MS, Yaylali S. Effects of sandblasting and silica coating on the bond strength of rebonded mechanically retentive ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008; 134(2): 181e1-187.
 49. Piotrowski P, Pryliński M. Effect of different adhesive cement sof titanium. Pol J Environ Stud. 2007; 16: 14-16.
 50. Kim B-K, Bae H E-K, Shim J-S i wsp.
 51. Blatz MB, Sadan A, Martin J i wsp. In vitro evaluation of shear bond strengths of resin to densely-sintered high-purity zirconium-oxide ceramic after long-term storage and thermal cycling. J Prosthet Dent. 2004: 91(4): 356-362.
 52. Borges GA, Sophr AM, de Goes MF i wsp. Effect of etching and airborne particle abrasion on the microstructure of different dental ceramics. J Prosthet Dent. 2003; 89(5): 479-488.
 53. Atsu SS, Kilicarslan MA, Kucukesmen HC i wsp. Effect of zirconium-oxide ceramic surface treatments on the bond strength to adhesive resin. J Prosthet Dent. 2006; 95(6): 430-436.
 54. Kern M., Wegner S.M.: Bonding to zirconia ceramic: adhesion methods and their durability. Mater., 1998, 14, 64-71.
 55. Wolfart M., Lehmann F., Wolfart S., Kern M: Durability of the resin bond strength to zirconia ceramic after using different surface conditioning methods. Mat. 2007, 23, 45-50.
 56. Janda R, Roulet J-F, Wulf M i wsp. A new adhesive technology for all-ceramics. Dent Mater. 2003; 19(6): 567-573.
 57. Frencken JE, Peters MC, Manton DJ i wsp. Minimal intervention dentistry for managing dental caries. A review. Report of a FDI task group. Int Dent J. 2012; 62(5): 223-243.
 58. Bogacki RE, Hunt RJ, del Aguila M i wsp. Survival analysis of posterior restorations using an insurance claims database. Oper Dent. 2002; 27(5): 488-492.
 59. Opdam NJM, Bronkhorst EM, Loomans BAC i wsp. Longevity of repaired restorations. A practice based study. J Dent. 2012; 40(10): 829-835.
 
 
poprzedni artykuł