Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Tooth whitening in the dental office

Autorzy: Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie:
W pracy przedstawiono przypadki kliniczne wybielania zębów z miazgą żywą w gabinecie stomatologicznym z zastosowaniem jako substancji czynnej 40% nadtlenku wodoru.

Hasła indeksowe: medyczne wybielanie zębów, aplikacja bezpośrednia, nadtlenek wodoru

Summary:
The study describes clinical cases of tooth whitening in vital teeth, at the dental office, using 40% hydrogen peroxide as the active agent.

Key words: medical tooth whitening, direct application, hydrogen peroxide