Pacjent z bulimią i anoreksją w gabinecie stomatologicznym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Bulimic and anorexic patient in the dental office

Adam Romaniuk-Demonchaux

 

Bulimia i anoreksja są coraz większym problemem współczesnej medycyny. Rozpoznanie choroby i uświadomienie jej pacjentowi może nastąpić także w gabinecie stomatologicznym. W artykule przedstawiono sposób postępowania z takim pacjentem na podstawie doświadczeń własnych.

bulimia, anoreksja
 
Adam Romaniuk-Demonchaux

Bulimia and anorexia are becoming increasingly a problem in contemporary medicine. Diagnosis of the disease and making the patient aware of it may also occur in the dental office. The article presents a way of procedure with such a patient; it is based on the author’s own experience.

bulimia, anorexia