Magazyn Stomatologiczny, 12/2022

TEMAT NUMERU: Rehabilitacja protetyczna pacjentów onkologicznych

 
W numerze:
  • Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki
  • REPORTAŻ KLINICZNY Flowable Injection Technique
  • ARTYKUŁ Z CYKLU Wpływ trójkąta ekspozycji na dokumentację fotograficzną
  • SPECJALISTA RADZI Objawy alergii w jamie ustnej
  • PSYCHOLOG Zapach – dlaczego warto go używać w gabinecie?

Wersja drukowana:

Cena: 48.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 48.00 PLN

10
Ewa Nartowska
Część 1. Rehabilitacja protetyczna pacjentów onkologicznych po zabiegach resekcyjnych w obrębie jamy ustnej
18
Ewa Nartowska
Część 2. Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki. Opis przypadku
26
Józef Listwan, Andrzej Gala
Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z nabytym ubytkiem tkanek kości szczęk. Opis przypadków
38
KURSY – KONFERENCJE – TARGI
40
Aleksandra Szczygielska, Małgorzata Górecka
Estetyka uzupełnień protetycznych w przednim odcinku łuku zębowego w odniesieniu do anatomii ciała człowieka – przegląd piśmiennictwa
45
ARTYKUŁ Z CYKLU
Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski
Część 5. Wpływ trójkąta ekspozycji na dokumentację fotografi czną pacjentów w gabinecie stomatologicznym
54
REPORTAŻ KLINICZNY
Michał Jaczewski
Flowable Injection Technique – kompozytowa alternatywa dla licówek porcelanowych
64
Mateusz Halama, Kamil Nelke, Maciej Stagraczyński, Radosław Jadach
Torbiel zastoinowa lewej zatoki szczękowej o nietypowym przebiegu – opis leczenia chirurgicznego z porównaniem metod leczenia
74
SPECJALISTA RADZI
Joanna Rasławska-Socha
Objawy alergii w jamie ustnej
78
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
PANAVIA™ siła w rodzinie!
80
STRESZCZENIE I KOMENTARZ
Włodzimierz Dura, Mariusz Lipski
Usuwanie złamanych narzędzi z zakrzywionych i wąskich kanałów techniką zmodyfi kowanej platformy częściowej: opis dwóch przypadków
84
CYFRYZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Jakub Szymaniak, Grzegorz Romek
Rozwiązania cyfrowe a odpowiedzialność klimatyczna stomatologii
88
PSYCHOLOG W GABINECIE
Milena Marczak
Zapach – dlaczego warto go używać w gabinecie i jak to zrobić?

Szanowni Państwo,
 
grudniowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony REHABILITACJI PROTETYCZNEJ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH. Pierwsza z prac zamieszczona w TEMACIE MIESIĄCA to artykuł poglądowy prezentujący proces rehabilitacji protetycznej tych pacjentów ze szczególnym omówieniem etapów postępowania i typów najczęściej stosowanych obturatorów protetycznych; druga i trzecia to opisy przypadków.
 
Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę dotyczącą estetyki uzupełnień protetycznych w przednim odcinku łuku zębowego w odniesieniu do anatomii ciała człowieka.
 
Jako że święta za pasem, chciałbym życzyć Państwu zdrowych i spokojnych Świąt BożegoNarodzenia otulonych śniegiem i rodzinnym ciepłem.


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski