Magazyn Stomatologiczny, 2/2020

TEMAT NUMERU - Studium przypadków klinicznych

W numerze
  • Adhezja w stomatologii rekonstrukcyjnej
  • Leczenie naczyniaka jamistego tętnicy podniebiennej laserem dużej mocy. Opis przypadku
  • Współczesne materiały do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych zębów. Przegląd piśmiennictwa
  • Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego
  • Przerost dziąseł indukowany cyklosporyną A i amlodypiną u pacjenta po przeszczepieniu nerki: opis przypadku wraz z przeglądem literatury

12
Bartosz Bienias, Anna Kochanek‑Leśniewska, Gabriela Urban
Kompleksowa rehabilitacja za­ chowawczo‑protetyczna pacjenta z zaburzeniami zwarcia. Opis przypadku
18
Adam Romaniuk‑Demonchaux
Adhezja w stomatologii rekonstrukcyjnej
34
Kamila Kozak‑Jastrzębska, Elżbieta Dembowska
Leczenie naczyniaka jamistego tętnicy podnie­biennej laserem dużej mocy. Opis przypadku
38
Kursy i szkolenia doskonalące
40
Grzegorz Szczurko, Małgorzata Pawińska
Współczesne materiały do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych zębów. Przegląd piśmiennictwa
52
Kaja Wichrowska‑Rymarek
Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego
56
Jan Brzozowski
Kandydoza jamy ustnej. Część II: diagnostyka i leczenie
62
Aleksandra Brzezińska‑Zając, Wojciech Klemm, Liliana Szyszka‑Sommerfeld, Krzysztof Woźniak
Wpływ leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi na mikrobiom jamy ustnej oraz wybrane parametry śliny. Przegląd piśmiennictwa
66
Ewa Imiełowska, Agnieszka Richter, Małgorzata Świstek
Resorpcja korzeni zębów sąsiadujących z zatrzymanym kłem. Przegląd pi­śmiennictwa. Część II
74
Marta Nakonieczna‑Rudnicka, Mirosław Orłowski, Małgorzata Niedźwiadek‑Sawicka, Barbara Tymczyna‑Borowicz
Stan zdrowia jamy ustnej a ryzyko wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób dorosłych
80
SPECJALISTA RADZI
Aleksandra Wdowiak, Sylwia Rój, Anna Jarząbek
Sedacja podtlenkiem azotu u dzieci
82
STRESZCZENIE
Joanna Gołowkin
Przerost dziąseł indukowany cyklosporyną A i amlodypiną u pacjenta po przeszczepieniu nerki: opis przypadku wraz z przeglądem literatury
86
Michael Weyhrauch, Hans Jürgen Lange
Rozwiązanie protetyczne – spojenie ceramiki hybry­dowej z tlenkiem cyrkonu ZrO2 w celu osiągnięcia właściwej odporności na wysokie obciąże­nia sił żucia
90
Tomasz Kupka
Biomateriały stomatologiczne inspirowane naturą
94
FELIETON
Adam Zyśk
Najtrudniejsza rzecz w stomatologii w trzech aktach
96
Grażyna Godlewska‑Nosseir
Ciekawostki stomatologiczne

Szanowni Państwo,
Case reports najczęściej prezentują trudności diagnostyczne, niestandardowe postępowanie czy nietypowe reakcje na zastosowane leczenie, uzupełnione odpowiednimi przemyśleniami oraz komentarzami autora/autorów pracy. I takie właśnie teksty zamiesiliśmy w temacie miesiąca lutowego numeru MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO. Swoją wiedzą dzielą się z Państwem autorzy różnych specjalności, prezentując nowoczesne i małoinwazyjne rozwiązania w zakresie protetyki, periodontologii i małoinwazyjnej stomatologii odtwórczej.
 
Ciekawe opisy przypadków zamiesiliśmy również w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. Mnie szczególnie zainteresował artykuł prezentujący odbudowę zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego oraz streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego, w którym opisano przypadek pacjenta z przerostem dziąseł spowodowanym przyjmowaniem cyklosporyny A i amlodypiny, w związku z przeszczepieniem nerki. Streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego opatrzyliśmy wnikliwym komentarzem redakcyjnym.
 
Mam nadzieję, że w lutowym wydaniu MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski