Magazyn Stomatologiczny, 5/2020

TEMAT NUMERU: Metody, techniki i narzędzia w chirurgii stomatologicznej


W numerze
  • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L-PRF
  • Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG
  • Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych
  • Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego
  • SPECJALISTA RADZI. Postępowanie w przypadku złamania korzenia zęba
  • Jak przyjmować małego pacjenta z traumą w gabinecie stomatologicznym?

10
Aneta Olszewska, Katarzyna Pacholak, Aleksandra Rogalewska, Sławomir Maciaszczyk
Ekstruzja chirurgiczna jako sposób postępowania w złamaniach koronowo‑korzeniowych u pacjentów w wieku rozwojowym. Opis przypadku
18
Daniel Bieszczad
REPORTAŻ KLINICZNY. Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L‑PRF. Opis przypadków
28
Kamila Kozak ‑Jastrzębska, Elżbieta Dembowska
Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr: YSGG. Opis przypadku
34
Kursy i szkolenia doskonalące
38
Katarzyna Dębińska, Michał Dębiński
Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych. Przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań
41
Ewa Dworzak‑Czelej
Dodatkowe zęby przedtrzonowe. Opis przypadku
44
Ewa Krasuska ‑Sławińska, Katarzyna Świstak, Mai Linh Pham Thi, Marzena Stypińska, Wiesława Grajkowska, Łukasz Adamczyk
Jednoogniskowa postać histiocytozy z komórek Langerhansa z zajęciem trzonu żuchwy u 11‑miesięcznego pacjenta. Opis przypadku
50
Piotr Jurkowski, Daniel Surowiecki, Jolanta Kostrzewa‑Janicka
Terapia szynami zgryzowymi – wskazania w wybranych sytuacjach klinicznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa
56
Sławomir Gabryś
Wpływ ruchu recyprokalnego OTR oraz obróbki cieplnej na wytrzymałość na złamanie pilników niklowo‑tytanowych w teście zmęczeniowym
64
Kaja Wichrowska ‑Rymarek
Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego
70
Kacper Nijakowski, Anna Walerczyk‑Sas, Anna Surdacka
Ubytki erozyjne wśród młodzieży – etiologia, obraz kliniczny i profilaktyka. Na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji
76
SPECJALISTA RADZI
Anna Jarząbek
Postępowanie w przypadku złamania korzenia zęba
78
STRESZCZENIA
Włodzimierz Dura
Niechirurgiczne ponowne leczenie kanałowe po nieudanej zamierzonej replantacji. Opis przypadku
82
Adam Zyśk
FELIETON. Satyra na „denta”
84
TEST EDUKACYJNY NR 23
87
MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
Jak przyjmować małego pacjenta z traumą w gabinecie stomatologicznym?

Szanowni Państwo,
tematem miesiąca majowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ. Jedna z zamieszczonych w tym dziale prac dotyczy zastosowania lasera do resekcji wierzchołka korzenia zęba, druga zaś prezentuje zastosowania L-PRFu podczas takiego zabiegu. Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Są to prace przeglądowe, w tym artykuł opisujący obecnie stosowane protezy typu overdenture osadzane na implantach oraz praca prezentująca leczenie szynami zgryzowymi w wybranych sytuacjach klinicznych, a także kazuistyczne, jak opis przypadku odbudowy zębów przednich szczęki z wykorzystaniem indeksu silikonowego.
 
Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to praca przedstawiającą dość nietypowe postępowanie w przypadku nieudanej zamierzonej replantacji zęba.
 
Mam nadzieję, że w majowym wydaniu „Magazynu Stomatologicznego” każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski