Magazyn Stomatologiczny, 1/2020

TEMAT NUMERU – Rekonstrukcje stomatologiczne

W numerze
• Wykonanie kompleksowej rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis lewego stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o diagnostykę obrazową – opis przypadku
• Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych. Opis przypadku
• Natychmiastowa odbudowa kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego
• Ponowne leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych z kanałami bocznymi i deltą korzeniową. Opis dwóch przypadków
• Postępowanie po odsłonięciu miazgi w zębie z niezakończonym rozwojem korzenia

12

Magdalena Mikietyńska, Michał Mikietyński, Karolina Markiet, Izabela Chlebus
Wykonanie kompleksowej rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis lewego stawu skroniowo‑żuchwowego w oparciu o diagnostykę obrazową – opis przypadku

22
Katarzyna Dębińska, Michał Dębiński
Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych. Opis przypadku
26
Paulina Balcerska, Marcin Aluchna
Most kompozytowy. Opis przypadku
30
Agata Kolenda
Zastosowanie protez typu overdenture w leczeniu bezzębia. Przegląd piśmiennictwa

36
Kursy i szkolenia doskonalące
38
Kaja Wichrowska‑Rymarek
Natychmiastowa odbudowa kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego
42
Jan Brzozowski
Kandydoza jamy ustnej. Część I: etiologia, klasyfikacja, obraz kliniczny
48
Agnieszka Nikonczuk
Ponowne leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych z kanałami bocznymi i deltą korzeniową. Opis dwóch przypadków
53
Aneta Olszewska, Katarzyna Cieślińska
Bezpieczeństwo znieczuleń miejscowych u dzieci – leki, zalecenia i nowoczesne systemy podawania
60
Magdalena Nowak, Anna Sójka‑Makowska, Wiesław Hędzelek
Wpływ ruchomych uzupełnień protetycznych na przebieg procesu żucia. Przegląd piśmiennictwa
66
Marta Raciborska, Grzegorz Szczurko, Małgorzata Pawińska
Wpływ mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych zębów na wystąpienie pionowego złamania korzenia – przegląd piśmiennictwa
74
Aleksandra Gaweł‑Maciejewska, Natalia Bielecka‑Kowalska, Natalia Lewkowicz
Kwas hialuronowy w leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa
80
SPECJALISTA RADZI
Mariusz Lipski, Damian Lichota, Włodzimierz Dura
Postępowanie po odsłonięciu miazgi w zębie z niezakończonym rozwojem korzenia
82
STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Samoistna reerupcja po całkowitym wbiciu zębów siecznych stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Opis dwóch przypadków
86
Agnieszka Pacyk
„TU NIE BOLI” czyli w poszukiwaniu idealnego dentysty
90
FELIETON
Adam Zyśk
Milczenie jest złotem?
92
TEST EDUKACYJNY nr 21

Szanowni Państwo,
styczniowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony REKONSTRUKCJOM STOMATOLOGICZNYM. Pierwsza z czterech prac, które znalazły się w TEMACIE MIESIĄCA, prezentuje sposób wykonania rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis stawu skroniowo-żuchwowego, druga – estetyczną odbudowę uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych, trzecia zaś omawia wykonanie mostu kompozytowego. Wszystkie wymienione prace to opisy przypadków z bogatą dokumentacją fotograficzną. Czwarta praca, która znalazła się w TEMACIE MIESIĄCA, dotyczy zastosowania protez typu overdenture w leczeniu bezzębia i stanowi przegląd piśmiennictwa.
 
Równie interesujące prace zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu artykuł prezentujący natychmiastową odbudowę kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego.
 
Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego oraz odpowiedź na pytanie czytelnika – oba artykuły dotyczą stomatologii dziecięcej.
 
Kończąc tę moją pierwszą w Nowym Roku rozmowę z Państwem życzę naszym Szanownym Czytelnikom, Autorom prac, Recenzentom oraz wszystkim osobom współpracującym z "Magazynem Stomatologicznym" dużo zdrowia, wytrwałości w realizowaniu osobistych i zawodowych marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski