Magazyn Stomatologiczny, 3/2020

TEMAT NUMERU - Procedury odtwórcze z zastosowaniem nowych materiałów i technologii

W numerze
  • Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy. Opis przypadku 
  • ARTYKUŁ Z FILMEM. Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba
  • REPORTAŻ KLINICZNY. Zarządzanie przebarwionymi tkankami po leczeniu endodontycznym w bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych
  • Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu
  • 6 rad jak przygotować rodzica do wizyty z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym

12
Katarzyna Cieślak, Daniel Surowiecki
Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy. Opis przypadku
16
Marcin Nowosielski
ARTYKUŁ Z FILMEM. Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba
26
Kaja Wichrowska-Rymarek
Kompromisowa odbudowa zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem włókna szklanego w celu uzupełnienia utraconego zęba
32
Joanna Paruch, Mia Sulwińska, Dominika Turlakiewicz, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia zęba. Opis przypadku
36
Kursy i szkolenia doskonalące
40
Anna Kochanek-Leśniewska, Joanna Gadomska
Tradycyjne i alternatywne metody wykonania podbudowy metalowej stałych uzupełnień protetycznych
50
Dawid Pisuk
REPORTAŻ KLINICZNY. Zarządzanie przebarwionymi tkankami po leczeniu endodontycznym w bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych
60

Tomasz Konopka
Tarczyca bajkalska(Scutellaria baicalensis) – podstawy biologiczne klinicznego zastosowania periodontologicznego

68
Magdalena Tomasz, Magdalena Łojszczyk‑Poczęta, Natalia Borek
Zęby nadliczbowe. Przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
74
Marta Smoczyńska-Marczak
Cementowanie uzupełnień na podbudowie z tlenku cyrkonu. Przegląd piśmiennictwa
81
Jenner Argueta, Yakelline Castillo, Jimena Martínez
Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu
88
Paweł Kubasiewicz‑Ross, Anna Naglik, Marek Nahajowski, Wiktoria Gibiec, Artur Pitułaj
Wpływ elektrochemicznego pokrycia powierzchni wszczepu hydroksyapatytem na stabilizację pierwotną
96
STRESZCZENIA
Włodzimierz Dura
Całkowita pulpotomia z zastosowaniem materiału Biodentine wykonana w zębach stałych młodych w przypadku próchnicowego odsłonięcia miazgi z objawami pulpopatii nieodwracalnej
100

SPECJALISTA RADZI
Mariusz Lipski, Ewa Marek, Włodzimierz Dura
Odbudowa protetyczna zęba trzonowego z kanałem typu C

104

TEST EDUKACYJNY nr 22

109
MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
6 rad jak przygotować rodzica do wizyty z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym
112

Paweł Chalecki
Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej (stomatologicznej) w podmiot leczniczy

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są PROCEDURY ODTWÓRCZE Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII. Składają się na niego cztery prace kazuistyczne, z których jedna poza dokumentacją fotograficzną została opatrzona trzema filmami. We wszystkich opisach, w diagnostyce i leczeniu pacjentów zostały wykorzystane nowoczesne technologie (CBCT, druk 3D, lasery) oraz względnie nowe materiały (MTA). Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Mnie szczególnie zainteresował reportaż kliniczny dotyczący postępowania w przypadku zębów przebarwionych po leczeniu endodontycznym.

 

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem praca dotyczy nowoczesnego (mało inwazyjnego) postępowania w przypadku zębów z nieodwracalną pulpatią.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski