Magazyn Stomatologiczny, 5/2023

TEMAT NUMERU: Skuteczne narzędzia diagnostyczne

 
W numerze:
 • STUDIA PRZYPADKÓW Niechirurgiczne leczenie zębopochodnych zmian
 • OPIS PRZYPADKU Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej korzenia
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Zastosowanie laserów w stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • SPECJALISTA RADZI Kserostomia, czyli jak leczyć objawy suchości w jamie ustnej?
 • Z RYNKU Wiadomości z branży stomatologicznej

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 4/2023

TEMAT NUMERU: Problemy terapeutyczne – jaką ścieżkę postępowania wybrać?

 
W numerze:
 • STUDIA PRZYPADKÓW Obliteracje systemu kanałowego
 • STUDIA PRZYPADKÓW Objawy dysplazji ektodermalnej u młodocianych
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • SPECJALISTA RADZI Zapalenie kątów ust
 • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Lekcja 1. Wizyta bólowa

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 3/2023

TEMAT NUMERU: Stomatologia minimalnie inwazyjna

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Jednowizytowe leczenie endodontyczne
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Postprodukcja w fotografii stomatologicznej
 • SPECJALISTA RADZI Preparaty złożone do usuwania warstwy mazistej

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 2/2023

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

 
W numerze:
 • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie endodontyczne zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej
 • SPECJALISTA RADZI Usunięcie zęba w trakcie terapii denosumabem

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 1/2023

TEMAT NUMERU: Trudne przypadki leczenia endodontycznego, czyli z miłością do endodoncji

W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z obliteracją kanału z zastosowaniem nawigacji
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Mikroskopowa ewakuacja licznych złamanych narzędzi w obrębie kanałów zębów
 • REPOTRAŻ KLINICZNY Złamania korzeni zębów w wieku rozwojowym
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Zdjęcia fotografi czne wewnątrzustne
 • SPECJALISTA RADZI Czy nadal zaleca się stosowanie TAP i MTA podczas zabiegu rewitalizacji?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 12/2022

TEMAT NUMERU: Rehabilitacja protetyczna pacjentów onkologicznych

 
W numerze:
 • Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki
 • REPORTAŻ KLINICZNY Flowable Injection Technique
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Wpływ trójkąta ekspozycji na dokumentację fotograficzną
 • SPECJALISTA RADZI Objawy alergii w jamie ustnej
 • PSYCHOLOG Zapach – dlaczego warto go używać w gabinecie?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 11/2022

TEMAT NUMERU: Biomateriały w endodoncji – gdzie leży granica regeneracji?

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Codzienne przypadki krakowskiego endomaniaka. Biomateriały w endodoncji
 • REPORTAŻ KLINICZNY Nakład kompozytowy bezpośredni jako jedna z alternatyw rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji fotograficznej
 • SPECJALISTA RADZI Test nagryzania łopatki laryngologicznej w diagnozowaniu złamań żuchwy
 • CYFRYZACJA Sekret satysfakcji z pracy cyfrowej – synchronizacja

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 10/2022

TEMAT NUMERU: Strategie postępowania w chirurgii stomatologicznej

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
 • REPORTAŻ KLINICZNY Technika pierścieni kostnych
 • REPORTAŻ KLINICZNY Nadwrażliwość pozabiegowa po wykonaniu wypełnienia kompozytowego
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Aparat fotografi czny w stomatologii. Jaki wybrać?
 • SPECJALISTA RADZI Osteoporoza a choroby przyzębia

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2022

TEMAT NUMERU: Lasery w praktyce lekarza dentysty

 
W numerze:
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Powtórne leczenie endodontyczno-rekonstrukcyjne
 • REPORTAŻ KLINICZNY Odbudowa mikrodontycznych zębów siecznych bocznych szczęki z wykorzystaniem licówek
 • SPECJALISTA RADZI Badanie rezonansem magnetycznym głowy i szyi w trakcie leczenia ortodontycznego
 • CYFRYZACJA Przyszłość cyfrowej stomatologii

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2022

TEMAT NUMERU: Alternatywne rozwiązania w stomatologii

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Korona tymczasowa jako rozwiązanie długoczasowe
 • Ultrakrótkie implanty jako skuteczna alternatywa w sytuacji niepowodzenia (...)
 • Bezpośrednia odbudowa kilku zębów z użyciem materiału kompozytowego (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Przyczyny i metody leczenia czarnych trójkątów w przestrzeniach międzyzębowych
 • PSYCHOLOG. Najczęstsze błędy popełniane przez dentystę przy pierwszym kontakcie z pacjentem

Cena: 48.00 PLN