Magazyn Stomatologiczny, 2/2021

TEMAT NUMERU: Techniki chirurgiczne w stomatologii

W numerze:
 
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Dwuetapowa korekta tkanek miękkich wspomagająca leczenie ortodontyczne wprowadzające do łuku zatrzymany ząb sieczny przyśrodkowy
 • REPORTAŻ KLINICZNY. SARPE jako technika chirurgiczna ekspansji szczęki u pacjentów dojrzałych szkieletowo
 • Akrylowe ciało obce w wardze górnej
 • EDUKACJA. Wady wrodzone błony śluzowej jamy ustnej
 • Biomimetyczna koncepcja leczenia zębów urazowych w obrębie przedniego odcinka łuku zębowego
 • SPECJALISTA RADZI. Planowanie łuku zębowego na podstawie szerokości zęba siecznego przyśrodkowego szczęki
 • Jak zadbać o swoje samopoczucie w czasie pandemii?

Cena: 35.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 1/2021

TEMAT NUMERU: Z miłości do endodoncji

W numerze:
 • Endodoncja ekstremalna czy kompromisowa?
 • Uzupełnienie braku zęba 36, a konieczność leczenia kanałowego zęba 26 z powodu efektu Godona
 • Powtórna endodoncja mikroskopowa z mikrochirurgią endodontyczną zęba 16 w 4-letniej obserwacji
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym
 • SPECJALISTA RADZI. Znieczulenie przezbrodawkowe u dzieci
 • W jaki sposób przedstawić pacjentowi plan leczenia, powikłania i koszty, by docenił pracę dentysty i wrócił na leczenie?

Cena: 35.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 12/2020

TEMAT NUMERU: Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne


W numerze: 
 • Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia
 • Szynoterapia i przebudowa zwarcia w rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
 • Jak dostosować wypełnienie do zgryzu?
 • Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego
 • SPECJALISTA RADZI. Uszkodzenie przyczepu nabłonkowego podczas retrakcji dziąsła
 • Jak psycholog może pomóc dentyście w leczeniu pacjentów?

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 11/2020

TEMAT NUMERU: Powikłania i błędy leczenia stomatologicznego


W numerze: 
 • Martwica kości żuchwy zaopatrzonej implantami w przebiegu terapii bisfosfonianami
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Zamykanie diastem. Analiza potencjalnych błędów na bazie własnych doświadczeń klinicznych
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa uszkodzonej licówki ceramicznej z zastosowaniem odłamanego fragmentu i materiału kompozytowego
 • Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzebia
 • SPECJALISTA RADZI. Materiały bioceramiczne w postaci jednej pasty
 • Błedy popełniane podczas przyjmowania małego pacjenta w warunkach post-covid

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 10/2020

TEMAT NUMERU: Gdy z pomocą przychodzą nowoczesne metody leczenia. Ciąg dalszy

W numerze: 

 • Zmodyfikowana technika sciany z tkanek miekkich (soft tissue wall technique) jako element kompleksowego leczenia recesji dziasłowej typu RT3
 • ARTYKUŁ Z FILMEM. Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Wspomagana komputerowo odbudowa zebów w strefie estetycznej
 • SPECJALISTA RADZI. Preparacja bezstopniowa
 • Psychologiczne techniki ułatwiajace nawiazanie relacji z małym pacjentem
 • Prawo lekarza dentysty do odmowy udzielenia pacjentowi swiadczen zdrowotnych

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2020

TEMAT NUMERU: Jak ugryźć okluzję? Problematyka rehabilitacji protetycznej u pacjentów z zaburzeniami okluzji

W numerze:

 • Zaburzenia okluzji i stawów skroniowo‑żuchwowych. Spojrzenie interdyscyplinarne dla lekarzy ogólnopraktykujących
 • Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji
 • Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich
 • SPECJALISTA RADZI. Przeciwwskazania do skalingu ultradźwiękowego i air‑polishingu
 • Błędy popełniane przez dentystę podczas przyjmowania małego pacjenta

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2020

TEMAT NUMERU:  Stomatologiczne problemy wieku rozwojowego w praktyce

W numerze:
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Zastosowanie dwufazowego siarczanu wapnia w jedno i dwuetapowym leczeniu torbieli zębopochodnych
 • Leczenie regeneracyjne niedojrzałych zębów stałych
 • Pełnoceramiczny most adhezyjny - zachowawcze podejście w przypadku braku możliwości leczenia implantoprotetycznego
 • SPECJALISTA RADZI. Usuwanie drobin wody i zanieczyszczeń z lusterka stomatologicznego
 • Małoletni pacjent w gabinecie stomatologicznym - regulacje prawne
 • Przyjmowanie dziecka w gabinecie w warunkach post-covid
 

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 6/2020

TEMAT NUMERU: Kompromisowe rozwiązania estetyczne w stomatologii

W numerze:
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Kompromisowe zaopatrzenie brakującego zęba w strefie estetycznej 
 • Odbudowa bezpośrednia zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem dwóch rodzajów indeksów silikonowych
 • Stabilizacja skrzepu w zębodole poekstrakcyjnym za pomocą lasera diodowego 980 nm
 • Pozyskiwanie autogennej tkanki łącznej – podniebienie jako potencjalne miejsce dawcze
 • SPECJALISTA RADZI. Przygotowanie gabinetu do pracy z pacjentami
 • Mały pacjent w gabinecie – trzy sytuacje, w których to, co mówisz, ma duży wpływ na zachowanie dziecka

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 5/2020

TEMAT NUMERU: Metody, techniki i narzędzia w chirurgii stomatologicznej


W numerze
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L-PRF
 • Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG
 • Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych
 • Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego
 • SPECJALISTA RADZI. Postępowanie w przypadku złamania korzenia zęba
 • Jak przyjmować małego pacjenta z traumą w gabinecie stomatologicznym?

Cena: 25.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 4/2020

TEMAT NUMERU: Gdy z pomocą przychodzą nowoczesne metody leczenia

W numerze
 • Wykorzystanie autogennej tkanki w procesach augmentacyjnych zwiększających szerokość i objętość tkanek skeratynizowanych przed implantacją
 • Zabieg frenulektomii techniką mieszaną
 • Fotoreportaż kliniczny. Zastosowanie materiału złożonego Boston i Włókien Kompozytowych
 • Zespół Melkerssona-Rosenthala – problemy z diagnostyką i leczeniem
 • Specjalista radzi. Leczenie endodontyczne zęba z kanałem typu C
 • 6 rad jak rodzic powinien przygotować dziecko do wizyty w gabinecie

Cena: 25.00 PLN