Magazyn Stomatologiczny, 11/23

TEMAT NUMERU: W kierunku bioaktywności – biomateriały w codziennej praktyce

 
W numerze:
 • WPROWADZENIE DO TEMATU NUMERU Ku bioaktywności
 • STUDIA PRZYPADKÓW Ewolucja materiałów bioaktywnych
 • REPORTAŻ KLINICZNY Zamknięcie szerokiego otworu wierzchołkowego
 • REPORTAŻ KLINICZNY Postawa ciała a TMD
 • SPECJALISTA RADZI Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego w chorobie przyzębia
 • JAK URZĄDZIĆ NOWOCZESNY GABINET? Trendy i wyzwania

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 10/2023

TEMAT NUMERU: Urazy w stomatologii – rozpoznanie i leczenie

 
W numerze:
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Leczenie złamania wewnątrzzębodołowego
 • OPIS PRZYPADKU Gruczolak wielopostaciowy w wardze górnej
 • STUDIA PRZYPADKÓW Little molars, czyli strzonowaciałe przedtrzonowce
 • SPECJALISTA RADZI Czerniak błony śluzowej jamy ustnej
 • MARKETING Dlaczego warto określać cele biznesowe w klinice stomatologicznej?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2023

TEMAT NUMERU: Przesuwanie granic możliwości terapeutycznych, czyli o regeneracji w stomatologii

 
W numerze:
 • OPIS PRZYPADKU Zachowawcze leczenie rozległej torbieli korzeniowej zębów siecznych w żuchwie z użyciem lasera
 • REPORTAŻ KLINICZNY Codzienne przypadki krakowskiego „endomaniaka”
 • OPIS PRZYPADKU Wylew krwi do miazgi zęba jako następstwo urazu zgryzowego
 • SPECJALISTA RADZI Leczenie ortodontyczne metodą nakładkową u pacjentów z chorobą przyzębia

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2023

TEMAT NUMERU: Materiały w stomatologii – kompozyty, tworzywa, preparaty

W numerze:

 • ARTYKUŁ ORYGINALNY Wytrzymałość materiału kompozytowego X-Flow 
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Warunkowe leczenie endodontyczne zebów 
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Wpływ leków antyresorpcyjnych na stan jamy ustnej 
 • SPECJALISTA RADZI Ochrona koroną tymczasową oszlifowanego zęba bezmiazgowego 
 • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Wywiad medyczny i stomatologiczny – jak przeprowadzić?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 6/2023

TEMAT NUMERU: Powikłania i błędy w stomatologii

 
W numerze:
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania wycisków
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Guided Endodontics – nowa metoda leczenia kanałów zobliterowanych
 • OPIS PRZYPADKU Powtórne leczenie endodontyczne 30 lat później
 • SPECJALISTA RADZI Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne vs leczenie chirurgiczne
 • MARKETING W GABINECIE Dlaczego Twoja klinika potrzebuje marketingu?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 5/2023

TEMAT NUMERU: Skuteczne narzędzia diagnostyczne

 
W numerze:
 • STUDIA PRZYPADKÓW Niechirurgiczne leczenie zębopochodnych zmian
 • OPIS PRZYPADKU Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej korzenia
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Zastosowanie laserów w stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • SPECJALISTA RADZI Kserostomia, czyli jak leczyć objawy suchości w jamie ustnej?
 • Z RYNKU Wiadomości z branży stomatologicznej

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 4/2023

TEMAT NUMERU: Problemy terapeutyczne – jaką ścieżkę postępowania wybrać?

 
W numerze:
 • STUDIA PRZYPADKÓW Obliteracje systemu kanałowego
 • STUDIA PRZYPADKÓW Objawy dysplazji ektodermalnej u młodocianych
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • SPECJALISTA RADZI Zapalenie kątów ust
 • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Lekcja 1. Wizyta bólowa

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 3/2023

TEMAT NUMERU: Stomatologia minimalnie inwazyjna

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Jednowizytowe leczenie endodontyczne
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Postprodukcja w fotografii stomatologicznej
 • SPECJALISTA RADZI Preparaty złożone do usuwania warstwy mazistej

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 2/2023

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

 
W numerze:
 • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie endodontyczne zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej
 • SPECJALISTA RADZI Usunięcie zęba w trakcie terapii denosumabem

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 1/2023

TEMAT NUMERU: Trudne przypadki leczenia endodontycznego, czyli z miłością do endodoncji

W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z obliteracją kanału z zastosowaniem nawigacji
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Mikroskopowa ewakuacja licznych złamanych narzędzi w obrębie kanałów zębów
 • REPOTRAŻ KLINICZNY Złamania korzeni zębów w wieku rozwojowym
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Zdjęcia fotografi czne wewnątrzustne
 • SPECJALISTA RADZI Czy nadal zaleca się stosowanie TAP i MTA podczas zabiegu rewitalizacji?

Cena: 48.00 PLN