Magazyn Stomatologiczny, 6/2024

TEMAT NUMERU: Rehabilitacja protetyczna pacjentów

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Wybór sposobu odbudowy koron zębów na sąsiadujących ze sobą implantach
 • OPIS PRZYPADKU Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych
 • STUDIA PRZYPADKÓW Granulicatella adiacens i Rothia mucilaginosa jako rzadkie patogeny wywołujące stany zapalne
 • SPECJALISTA RADZI Pacjent z refluksem żołądkowo-jelitowym w gabinecie stomatologicznym  
 • REGULACJE PRAWNE Surowe kary za brak sprawdzenia personelu 

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 5/2024

TEMAT NUMERU: Wybory w leczeniu stomatologicznym

 
W numerze:
 • ARTKUŁ PRZEGLĄDOWY Wybór metody odbudowy zębów przednich
 • OPIS PRZYPADKU Torbiel kanału przysiecznego
 • REPORTAŻ KLINICZNY Technika dwuwarstwowa po urazach zębów przednich
 • SPECJALISTA RADZI Pacjent z anoreksją
 • NOWOCZESNY GABINET Jak odpowiednie oświetlenie wpływa na ergonomię i pracę lekarza oraz asysty?
 

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 4/2024

Temat numeru:  Powikłania i problemy w praktyce stomatologa

 
W numerze:
 • STUDIA PRZYPADKÓW Diagnostyka resorpcji zewnętrznej
 • OPIS PRZYPADKU Ponowne leczenie endodontyczne z pozostawieniem złamanych narzędzi  
 • REPORTAŻ KLINICZNY Jednostronne podniesienie zgryzu z zastosowaniem mostu
 • SPECJALISTA RADZI Nieskuteczna apikotomia
 • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Leczenie endodontyczne – wizyta bólowa

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 3/2024

Temat numeru:  Skuteczne innowacje w stomatologii

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie chirurgiczne kostniaka żuchwy  
 • REPORTAŻ KLINICZNY Uniknąć skalpela – endodontyczna regeneracja kości  
 • STUDIA PRZYPADKÓW Leczenie objawowych postaci liszaja płaskiego jamy ustnej  
 • SPECJALISTA RADZI Leczenie endodontyczne a ortodoncja  
 • NOWOCZESNY GABINET Designerskie gabinety stomatologiczne

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 2/2024

Temat numeru: Trudne przypadki kliniczne

 
W numerze:
 • OPIS PRZYPADKU Diagnostyka i leczenie naczyniaka jamistego dziąsła szczęki
 • REPORTAŻ KLINICZNY Codzienne przypadki krakowskiego edomaniaka
 • ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
 • SPECJALISTA RADZI Pacjent z padaczką na fotelu dentystycznym
 • MARKETING W GABINECIE Zrozumienie potrzeb potencjalnych pacjentów

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 1/2024

Temat numeru: Wyzwania współczesnej endodoncji

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Selektywne rewizyjne leczenie endodontyczne
 • STUDIA PRZYPADKÓW Złamane narzędzia – wyjąć czy zaryzykować i zostawić?
 • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie powikłań po zwichnięciu całkowitym i replantacji zębów
 • SPECJALISTA RADZI Amputacja miazgi w zębach mlecznych
 • NOWOCZESNY GABINET Podsumowanie roku

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 12/2023

TEMAT NUMERU: Pokonywanie przeszkód podczas leczenia endodontycznego – metody, techniki, narzędzia

W numerze:

 • STUDIA PRZYPADKÓW Gdzie endodonta nie może, tam uszczelniacz pośle
 • REPORTAŻ KLINICZNY Cementowanie licówek na zębach siecznych
 • OPIS PRZYPADKU Leczenie perforacji dna komory zęba
 • SPECJALISTA RADZI Stomatologia minimalnie interwencyjna
 • NOWOCZESNY GABINET Jak zbudować świąteczną atmosferę w gabinecie?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 11/23

TEMAT NUMERU: W kierunku bioaktywności – biomateriały w codziennej praktyce

 
W numerze:
 • WPROWADZENIE DO TEMATU NUMERU Ku bioaktywności
 • STUDIA PRZYPADKÓW Ewolucja materiałów bioaktywnych
 • REPORTAŻ KLINICZNY Zamknięcie szerokiego otworu wierzchołkowego
 • REPORTAŻ KLINICZNY Postawa ciała a TMD
 • SPECJALISTA RADZI Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego w chorobie przyzębia
 • JAK URZĄDZIĆ NOWOCZESNY GABINET? Trendy i wyzwania

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 10/2023

TEMAT NUMERU: Urazy w stomatologii – rozpoznanie i leczenie

 
W numerze:
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Leczenie złamania wewnątrzzębodołowego
 • OPIS PRZYPADKU Gruczolak wielopostaciowy w wardze górnej
 • STUDIA PRZYPADKÓW Little molars, czyli strzonowaciałe przedtrzonowce
 • SPECJALISTA RADZI Czerniak błony śluzowej jamy ustnej
 • MARKETING Dlaczego warto określać cele biznesowe w klinice stomatologicznej?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2023

TEMAT NUMERU: Przesuwanie granic możliwości terapeutycznych, czyli o regeneracji w stomatologii

 
W numerze:
 • OPIS PRZYPADKU Zachowawcze leczenie rozległej torbieli korzeniowej zębów siecznych w żuchwie z użyciem lasera
 • REPORTAŻ KLINICZNY Codzienne przypadki krakowskiego „endomaniaka”
 • OPIS PRZYPADKU Wylew krwi do miazgi zęba jako następstwo urazu zgryzowego
 • SPECJALISTA RADZI Leczenie ortodontyczne metodą nakładkową u pacjentów z chorobą przyzębia

Cena: 48.00 PLN