Magazyn Stomatologiczny, 4/2024

Temat numeru:  Powikłania i problemy w praktyce stomatologa

 
W numerze:
  • STUDIA PRZYPADKÓW Diagnostyka resorpcji zewnętrznej
  • OPIS PRZYPADKU Ponowne leczenie endodontyczne z pozostawieniem złamanych narzędzi  
  • REPORTAŻ KLINICZNY Jednostronne podniesienie zgryzu z zastosowaniem mostu
  • SPECJALISTA RADZI Nieskuteczna apikotomia
  • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Leczenie endodontyczne – wizyta bólowa

Wersja drukowana:

Cena: 48.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 48.00 PLN

8
Bartosz Kuczko, Sabina Wojciechowska, Marzena Dominiak, Jakub Hadzik
STUDIA PRZYPADKÓW. Diagnostyka resorpcji zewnętrznej drugiego zęba trzonowego wywołanej mezjalnokątowo zatrzymanym trzecim zębem trzonowym
22
Karolina Niczyporuk
OPIS PRZYPADKU. Ponowne leczenie endodontyczne z pozostawieniem złamanych narzędzi w kanale
28
Agnieszka Mazur-Lesz, Joanna Pałwat, Elżbieta Grządka, Monika Machoy
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY. Najnowsze metody leczenia stomatopatii protetycznych – przegląd piśmiennictwa
34
Florian Zwiener
REPORTAŻ KLINICZNY. Jednostronne podniesienie zgryzu z zastosowaniem mostu cyrkonowego i nakładu onlay z dwukrzemianu litu
40
Katarzyna Olczak
OPIS PRZYPADKU. Leczenie kanałowe zęba trzonowego dolnego z zębiniakiem – opis przypadku
48
Olga Zajączkowska, Klaudia Lulek, Magdalena Piskórz, Ingrid Różyło-Kalinowska
ARTYKUŁ ORYGINALNY. Analiza długości szwu podniebiennego przy użyciu tomografii komputerowej wiązki stożkowej
58
Mariusz Lipski, Damian Lichota
SPECJALISTA RADZI. Nieskuteczna apikotomia wierzchołka korzenia – ponowna resekcja czy powtórne leczenie kanałowe?
62
Joanna Rasławska-Socha, Liliana Szyszka-Sommerfeld
STRESZCZENIA. Leczenie zębów ankylotycznych z zastosowaniem techniki dekoronacji: przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
68
Rafał Świaczny
MARKETING W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM. Jak wykorzystać mocne i słabe strony kliniki stomatologicznej?
72
Natalia Kruk
KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Lekcja 4. Leczenie endodontyczne – wizyta bólowa
74
Joanna Rasławska-Socha
PROGRAM EDUKACYJNY. Test nr 38

Szanowni Państwo,
 
temat miesiąca kwietniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” brzmi POWIKŁANIA I PROBLEMY W PRAKTYCE STOMATOLOGA. Znajdą w nim Państwo dwie prace kazuistyczne. Pierwsza z nich dotyczy diagnostyki resorpcji zewnętrznej drugiego zęba trzonowego wywołanej mezjalnokątowo zatrzymanym trzecim zębem trzonowym, druga zaś opisuje ponowne leczenie endodontyczne. Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę przeglądową prezentującą najnowsze metody leczenia stomatopatii protetycznych.
 
Natomiast pod koniec numeru znajdą Państwo streszczenie artykułu zagranicznego o leczeniu zębów ankylotycznych techniką dekoronacji. Jak zawsze artykuł został opatrzony komentarzem specjalisty, tym razem ortodonty.
 
Mam nadzieję, że w kwietniowym wydaniu „Magazynu Stomatologicznego” każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski