Dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek

Dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek
k

Dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek
 
W 2004 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W 2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2012 roku – tytuł specjalisty w dziedzinie protetyka stomatologiczna. Jest adiunktem w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorem/współautorem artykułów publikowanych w prasie naukowej oraz prezentowanych na konferencjach. Pasjonuje ją praca kliniczna, bardzo ceni sobie dobry kontakt z Pacjentem. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne na licznych kursach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem wspierającym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Od 2003 roku jako wolontariusz jest związana z Olimpiadami Specjalnymi - fundacją utworzoną przez Eunice Kennedy Shriver. Jest koordynatorem projektu "Special Smiles" realizującego badania stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez Olimpiady Specjalne Polska została wyróżniona nagrodą GOLISANO HEALTH LEADERSHIP AWARD 2016.

Dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek jest autorem następujących artykułów w "Magazynie Stomatologicznym":