Odbudowa złamanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki (...)

Odbudowa złamanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 44-49.

Odbudowa złamanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki poprzez adhezyjne doklejenie ich fragmentów

Reconstruction of maxillary central incisors by adhesive reattachment of broken fragments

Kaja Wichrowska‑Rymarek

Streszczenie
Zęby sieczne przyśrodkowe szczęki są zębami najczęściej dotkniętymi urazami zarówno u dzieci, jak i młodzieży. Właściwa diagnoza oraz szybkie podjęcie leczenia są niezbędne i często warunkują zachowanie żywotności zęba, a nawet jego zachowanie w jamie ustnej. W artykule przedstawiono przypadek adhezyjnego doklejenia odłamanych fragmentów zębów 8‑letniej pacjentki.

Abstract
The central incisors are teeth that are most often affected by trauma, both with children as well as with the youth. A proper diagnosis and a quick application of treatment is indispensable and often conditions the chance of retaining a living tooth or even the tooth persistence in the oral cavity. This article shows a case of adhesive reattachment of fragments of broken teeth for an 8‑year‑old patient.

Hasła indeksowe: uraz, złamanie zęba, doklejenie fragmentu zęba

Key words: trauma, tooth fracture, reattaching of the tooth fragment

PIŚMIENNICTWO

 1. Zaleckiene V, Peciuliene V, Brukiene V i wsp. Traumatic dental injuries: etiology, prevalence and possible outcomes. Stomatologija. 2014; 16(1): 7-14.
 2. Steciuk A, Emerich K. Urazy zębów – przegląd wytycznych postępowania na podstawie piśmiennictwa oraz opisu przypadków. Ann Acad Med Gedan. 2016; 46: 65-74.
 3. Andreasen JO, Bakland LK, Flores MT i wsp. Pourazowe uszkodzenia zębów. Wyd. 2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012.
 4. Patnana AK, Chugh A, Chugh VK i wsp. The prevalence of traumatic dental injuries in primary teeth: A systematic review and meta-analysis. Dent Traumatol. 2021; 37(3): 383-399.
 5. Levin L, Day PF, Hicks L i wsp. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: General introduction. Dent Traumatol. 2020; 36(4): 309-313.
 6. Szpringer-Nodzak M, Wochna-Sobańska M. Stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.
 7. Bissinger R, Müller DD, Hickel R i wsp. Survival analysis of adhesive reattachments in permanent teeth with crown fractures after dental trauma. Dent Traumatol. 2021; 37(2): 208-214.
 8. Wang C, Qin M, Guan Y. Analysis of pulp prognosis in 603 permanent teeth with uncomplicated crown fracture with or without luxation. Dent Traumatol. 2014; 30(5): 333-337.
 9. Viduskalne I, Care R. Analysis of the crown fractures and factors affecting pulp survival due to dental trauma. Stomatologija. 2010; 12(4): 109-115.
 10. Lo Giudice G, Lipari F, Lizio A i wsp. Tooth fragment reattachment technique on a pluri traumatized tooth. J Conserv Dent. 2012; 15(1): 80-83.
 11. Garcia FCP, Poubel DLN, Almeida JCF i wsp. Tooth fragment reattachment techniques – a systematic review. Dent Traumatol. 2018; 34(3): 135-143.
 12. Oivanen M, Keulemans F, Garoushi S i wsp. The effect of refractive index of fillers and polymer matrix on translucency and color matching of dental resin composite. Biomater Investig Dent. 2021; 8(1): 48-53.
 13. Kobayashi S, Nakajima M, Furusawa K i wsp. Color adjustment potential of single-shade resin composite to various-shade human teeth: Effect of structural color phenomenon. Dent Mater J. 2021. Doi: 10.4012/dmj.2020-364.
 14. Ajayi DM, Adebayo GE. Survival of reattached tooth: a systematic review. J West Afr Coll Surg. 2018; 8(3): 59-84.