Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego

Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 5: 64-68

Kaja Wichrowska-Rymarek

Streszczenie

Bezpośrednie odbudowy kompozytowe w odcinku przednim mogą być wykonywane na kilka sposobów. Wykorzystanie klasycznego indeksu silikonowego stanowi znaczne ułatwienie w odbudowie powierzchni podniebiennej, jednak wymaga od lekarza zdolności manualnych, które pozwolą estetycznie odtworzyć powierzchnię przedsionkową. W ostatnim czasie do wykonywania licówek bezpośrednich coraz częściej wykorzystuje się transparentny indeks silikonowy, który ułatwia pracę lekarzowi, a pacjentowi zapewnia przewidywalny efekt leczenia. W pracy opisano przypadek kompozytowej odbudowy zębów przednich, wykonanej z zastosowaniem transparentnego indeksu silikonowego.

Abstract
Composite anterior restorations can be carried out in a few ways. Use of a classic silicone index, in such a case, significantly facilitates restorations of palatal surface, however it also requires a set of manual abilities necessary to execute aesthetic restorations on labial surface. In recent years, more and more often the silicone used for direct veneers is transparent, which makes the dentists’ job easier and gives the patient a more predictable treatment effect. This paper is a case study of a composite restoration of anterior teeth executed with a transparent silicone index.

Hasła indeksowe: licówki bezpośrednie, indeks silikonowy, materiał kompozytowy
Key words: direct veneers, silicone index, composite material

PIŚMIENNICTWO

1. Korkut B. Smile makeover with direct composite veneers: A two-year follow-up report. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018; 12(2): 146-151.
2. Paolone G. Direct composite restorations in anterior teeth. Managing symmetry in central incisors. Int J Esthet Dent. 2014; 9(1): 12-25.
3. Jurado CA i wsp. Licówki wykonywane techniką iniekcji kompozytu flow jako prototypy licówek ceramicznych. QLS. 2019; 2: 98-107.
4. Terry DA, Powers JM. A predictable resin composite injection technique, Part I. Dent Today. 2014; 33(4): 96, 98-101.
5. Terry DA i wsp. A predictable resin composite injection technique, part 2. Dent Today. 2014; 33(8): 12.
6. Korkut B, Yanıkoğlu F, Günday M. Direct composite laminate veneers: three case reports. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2013; 7(2): 105-111.
7. McLaren EA, Figueira J, Goldstein RE. A Technique Using Calibrated Photography and Photoshop for Accurate Shade Analysis and Communication. Compend Contin Educ Dent. 2017; 38(2): 106-113.
8. Loguercio AD i wsp. Influence of Isolation Method of the Operative Field on Gingival Damage, Patients' Preference, and Restoration Retention in Noncarious Cervical Lesions. Oper Dent. 2015; 40(6): 581-593.
9. Kumari RV i wsp. Evaluation of the effect of surface polishing, oral beverages and food colorants on color stability and surface roughness of nanocomposite resins. J Int Oral Health. 2015; 7(7): 63-70.
10. Jefferies SR. The art and science of abrasive finishing and polishing in restorative dentistry. Dent Clin North Am. 1998; 42(4): 613-627.
11. Bijelic‐Donova J i wsp. Oxygen inhibition layer of composite resins: effects of layer thickness and surface layer treatment on the interlayer bond strength. Eur J Oral Sci. 2015; 123(1): 53-60.
12. Wichrowska-Rymarek K. Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie z wyboru w sytuacji utraty zęba siecznego bocznego szczęki. Mag. Stomatol. 2018; 3: 12-16.