REPORTAŻ KLINICZNY. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym

REPORTAŻ KLINICZNY. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 1: 50-56.

Kaja Wichrowska-Rymarek

Streszczenie
Wybór odpowiedniej metody rekonstrukcji korony klinicznej jest istotnym elementem wpływającym na rokowanie zęba po leczeniu kanałowym. Coraz powszechniej są stosowane uzupełnienia adhezyjne, wypierając klasyczne podejście protetyczne. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny rekonstrukcji korony klinicznej zęba trzonowego po leczeniu kanałowym przy użyciu adhezyjnego uzupełnienia kompozytowego wykonanego metodą pośrednią.

Abstract
The choice of the right method for a clinical reconstruction of a crown is a crucial prognostic factor for teeth after root canal treatment. More and more often adhesive restorations take place of more classical prosthetic approach. This paper is a case study of a clinical crown reconstruction of molar, which had previously undergone root canal treatment. The restoration was based on indirect bonded composite technique.

Hasła indeksowe: pośrednia odbudowa kompozytowa, materiał kompozytowy, cementowanie adhezyjne

Key words: indirect composite restoration, composite material, adhesive cementation

PIŚMIENNICTWO

1. Dzieciątkowska M. Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda postępowania dla każdego. Mag Stomatol. 2013; 3: 76-81.

2. Magne P, Magne M. Treatment of extended anterior crown fractures using Type IIIA bonded porcelain restorations. J Calif Dent Assoc. 2005; 33(5): 387-396.

3. Magne P, Belser U. Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe w odcinku przednim. Podejście biomimetyczne. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja. 2010.

4. Żarow M i wsp. Endoprotetyka. Przewodnik dla praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja. 2013.

5. Ferrari M, Breschi L, Grandini S. Fiber Posts and Endodontically Treated Teeth: A Compendium of Scientific and Clinical Perspectives. Modern Dentistry Media. South Africa. 2008.

6. Żarow M, Steinder J. Strategie odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym na podstawie przypadku klinicznego. Ann Acad Med Stetin Rocz PAM. 2009; 55(2): 53-58.

7. Schwartz R S, Robbins J W. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. J. Endod. 2004; 30 (5): 290-300.

8. Heydecke G, Butz F, Strub J R. Fracture strength and survival rate of endodontically treated maxillary incisors with approximal cavities after restoration with different post and core systems: an in-vitro study. J Dent. 2001; 29 (6): 427-433.

9. Hunter A J, Feiglin B, Williams J F. Effects of post placement on endodontically treated teeth. J Prosthet Dent. 1989; 62 (2) 166-172.

10. Sorensen J A, Martinoff J T. Endodontically treated teeth as abutments. J Prosthet Dent. 1985; 53 (5): 631-636.

11. Sevimli G, Cengiz S, Oruc M S. Endocrowns: review. J Istanb Univ Fac Dent. 2015; 49 (2): 57-63.