Zachowawcza odbudowa przetrwałego zęba mlecznego

Zachowawcza odbudowa przetrwałego zęba mlecznego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Przetrwały ząb mleczny to dla pacjenta problem estetyczny, a dla lekarza – dylemat dotyczący wyboru metody leczenia. Postępowanie chirurgiczne i ortodontyczne, zwłaszcza w przypadku zatrzymanego kła stałego, jest metodą inwazyjną, a sam proces leczenia wielu pacjentom wydaje się zbyt długi i kosztowny. Alternatywą jest wówczas zachowanie zęba z modyfikacją jego kształtu. Mimo że takie postępowanie może oznaczać jedynie odroczenie inwazyjnego leczenia, pacjenci często decydują się na wykonanie odbudowy, której przykład przedstawiono w artykule.
 
Abstract
A persistent deciduous tooth is an aesthetic problem for the patient but for a dentist it poses a dilemma of the right course of procedure. A surgical and orthodontic treatment, especially of an impacted permanent canine, is an invasive procedure in itself and the entire process seems to many patients to be long and costly. An alternative in such a case is to keep the tooth and reshape it. Although this approach may only delay the inevitable invasive treatment, many patients decide on such a restoration. An example of such a case is presented in this article.
 
Hasła indeksowe: przetrwały ząb mleczny, materiał kompozytowy, odbudowa kompozytowa
 
Key words: persistent deciduous tooth, composite material, composite restoration

PIŚMIENNICTWO
1. Łabiszewska-Jaruzelska F. (red.): Ortopedia szczękowa – zasady i praktyka. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1995, 149, 151-152.
2. Liliana Szyszka-Sommerfeld L., Woźniak K.: Specjalista radzi: Kiedy usuwać zęby mleczne ze wskazań ortodontycznych? Mag. Stomatol., 2018, 28, 9, 98-101.
3. Aktan A.M. i wsp.: An evaluation of factors associated with persistent primary teeth. Eur. J. Orthod., 2011, 34, 2, 208-212.
4. Mohammed D.R., Hashim R.S., Al-Essa H.S.: Retention of primary second molars without a permanent successor: a review article. Int. J. Med. Res. Health Sci., 2018, 7, 7, 80-89.
5. Robinson S., Chan M.F.: New teeth from old: treatment options for retained primary teeth. Br. Dent. J., 2009, 207, 7, 315-320.
6. Gyulai-Gaál S. i wsp.: Etiology and diagnostics of upper canine tooth retention. Fogorv. Sz., 2010, 103, 2, 49-52.
7. Balcerzak Ł.: Odbudowa i wydłużenie okluzyjne przetrwałego drugiego mlecznego zęba trzonowego. TPS, 2017, 9, 69-76.
8. Stanley H.R., Collett W.K., Hazard J.A.: Retention of a maxillary primary canine: fifty years above and beyond the call of duty. ASDC J. Dent. Child., 1996, 63, 2, 123-130.
9. Haselden K. i wsp.: Root resorption in retained deciduous canine and molar teeth without permanent successors in patients with severe hypodontia. Int. J. Paediatr. Dent., 2001, 11, 3, 171-178.
10. Parise Gré C. i wsp.: Esthetic rehabilitation of retained primary teeth-a conservative approach. J. Prosthodont., 2019, 28, 1, e41-e44.