Magazyn Stomatologiczny, 10/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie protetyczne
 • Aktualności: Uszczelniacze na bazie żywicy epoksydowej
 • Stomatologia praktyczna: Obustronne zwichnięcie stawów skroniowo-żuchwowych
 • Vademecum stomatologa: Co z tym nowym ubezpieczeniem?

Magazyn Stomatologiczny, 9/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne - różne oblicza
 • Aktualności: Problemy stomatologiczne chorych na twardzinę układową
 • Stomatologia praktyczna: Ziarniniak naczyniowy dużych rozmiarów w jamie ustnej
 • Vademecum stomatologa: Jak wybrać odpowiedni mikroskop do gabinetu

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne
 • Aktualności: System FotoSan w terapii fotodynamicznej chorób przyzębia
 • Stomatologia praktyczna: Mikrochirurgia endodontyczna a chirurgia klasyczna
 • Vademecum stomatologa: Zasady wykonywania zdjęć pantomograficznych

Magazyn Stomatologiczny, 6/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Piaskarki stomatologiczne
 • Aktualności: Odżywianie a zdrowie jamy ustnej dzieci
 • Stomatologia praktyczna: Wykorzystanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w chirurgii stomatologicznej i endodoncji. Opis wybranych przypadków klinicznych
 • Vademecum stomatologa: Bezpieczeństwo plików zgromadzonych na serwerze

Magazyn Stomatologiczny, 5/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Stomatologia praktyczna: Ból – choroba, a nie tylko objaw choroby
 • Vademecum stomatologa: Zagrożenia zdrowotne w grupie zawodowej lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 4/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Diagnostyka radiologiczna w stomatologii
 • Aktualności: Skuteczność filtrów obrazu w diagnostyce guzów zębopochodnych
 • Stomatologia praktyczna: Mały atlas błędów technicznych i artefaktów w radiografii wewnątrzustnej
 • Vademecum stomatologa: Jak wybrać usługodawcę hostingowego

Magazyn Stomatologiczny, 3/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Współczesna stomatologia - badania, analizy, praktyka
 • Aktualności: Powtórne leczenie kanałowe – aspekt praktyczny
 • Stomatologia praktyczna: Włókniak kostniejący o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Jak zarejestrować NZOZ

Magazyn Stomatologiczny, 2/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Protetyka stomatologiczna
 • Aktualności: Zdrowe przyzębie warunkiem zdrowia ogólnego
 • Stomatologia praktyczna: Polerowanie materiałów kompozytowych
 • Vademecum stomatologa: Walka ze strachem i uprzedzeniami

Magazyn Stomatologiczny, 1/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne narzędzia i techniki w endodoncji
 • Aktualności: Nikiel alergen wyjątkowy – wybrane problemy w stomatologii w świetle piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Zęby zatrzymane – przyczyny występowania, diagnostyka i metody leczenia
 • Vademecum stomatologa: Jak właściwie przygotować różne powierzchnie do cementowania

Magazyn Stomatologiczny, 12/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Pacjent szczególnej troski
 • Aktualności: Wpływ palenia tytoniu na stan tkanek przyzębia – przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Dwie metody postępowania w przypadku odbudowy złamanego siekacza przyśrodkowego szczęki
 • Vademecum stomatologa: Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę leasingu