Leczenie perforacji dna komory zęba leczonego endodontycznie

Do mojego gabinetu zgłosiła się pacjentka z dolegliwościami związanymi z zębem leczonym endodontycznie. Po usunięciu materiału czasowego w dnie komory stwierdziłam bardzo dużą perforację, a zdjęcie rentgenowskie ujawniło, że kanały korzeniowe nie były wypełnione. Przy wierzchołkach obu korzeni były widoczne znacznych rozmiarów ziarniniaki. W związku z tym przeprowadziłam leczenie kanałowe – opracowałam kanały i wypełniłam ich światło, a perforację zamknęłam amalgamatem. Ząb wypełniłam ostatecznie materiałem złożonym. Po niecałym roku pacjentka zgłosiła się na badanie kontrolne. Wykonane wówczas zdjęcie rentgenowskie wykazało wygojenie się zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych przy obu korzeniach. Niestety w miejscu bifurkacji było widoczne znaczne rozrzedzenie struktury kostnej. Pacjentka podała, że okresowo z kieszonki wydobywa się wysięk ropny. Ze względu na znaczne zniszczenie korony chciałaby ząb odbudować protetycznie. Jakie powinno być moje postępowanie?