Ocena wartości diagnostycznej skali senności Epworth i kwestionariusza STOP-Bang w rozpoznawaniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego wśród pacjentów leczonych w gabinecie stomatologicznym

Evaluation of the diagnostic value of the Epworth Sleepiness Scale and the STOP-Bang questionnaire in the diagnosis of obstructive sleep apnea among patients treated in a dental office

Helena Martynowicz, Paweł Dymczyk, Klaudia Kazubowska, Marzena Dominiak, Robert Skomro, Rafał Poręba, Peter Srebrič, Paweł Gać, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz

12.50PLN