ARTYKUŁ Z FILMEM: Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym. Opis przypadku

ARTYKUŁ Z FILMEM: Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 10: 20-30.
Marcin Nowosielski

Streszczenie
W pracy zaprezentowano opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 22, prowadzonego z jednoczasowym zabiegiem mikrochirurgii endodontycznej i jednoseansowej rekonstrukcji materiałem kompozytowym. W leczeniu zastosowano laser Er:YAG w celu aktywacji roztworów płuczących (LAI, SWEEPS), osteotomii, apektomii oraz usunięcia ziarniny zapalnej. Wykorzystano również laser Nd:YAG w celu dezynfekcji kanału korzeniowego, operowanej okolicy oraz stymulacji procesu gojenia (LLLT).

Abstract
Case report of secondary root canal treatment of tooth 22 conducted single session with endodontic microsurgery procedure and clinical crown reconstruction with composite, with usage of Er:YAG laser to activate irrigant solutions (LAI, SWEEPS), osteotomy, apicoectomy and removing of granulation tissue and Nd:YAG laser to deep disinfect root canal system and stimulate and fasten healing (LLLT).

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu, stomatologia laserowa, mikroskop zabiegowy, endodoncja, mikrochirurgia endodontyczna, resekcja, CBCT
Key words: microscope root canal treatment, laser dentistry, surgical microscope, endodontic treatment, endodontic microsurgery, resection, CBCT

Film nr 1: tutaj

Film nr 2: tutaj

Film nr 3: tutaj

Film nr 4: tutaj
poprzedni artykuł