Magazyn Stomatologiczny, 3/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie stomatologiczne

W numerze:                

  • Odbudowy kompozytowe jako alternatywa leczenia ortodontycznego
  • Współpraca lekarza chirurga i  ortodonty w zespołowym  leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami szkieletowymi klasy II 
  • Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych
  • Bezpieczny gabinet  stomatologiczny. Część I. Dezynfekcja 

12
Renata Golińska-Mróz i Marcin Kozakiewicz
Współpraca lekarza chirurga i ortodonty w zespołowym leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami szkieletowymi klasy II – opis przypadku
22
Daniel Bieszczad
Odbudowy kompozytowe jako alternatywa leczenia ortodontycznego – fotoreportaż kliniczny
29
Wojciech Kobyliński i Michał Fidecki
Cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design) – narzędzie do planowania leczenia estetycznego oraz komunikacji z pacjentem
34
Magdalena Barzyk
Niezabiegowe leczenie pacjentki z zespołem obturacyjnego  bezdechu sennego wewnątrzustnym  aparatem repozycjonującym żuchwę  – opis przypadku
38
Daniel Ciapiński, Iwona Niedzielska, Andrzej Witowski, Damian Niedzielski
Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej jako czynnika wspomagającego gojenie się kości w chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej
44
Jacek Matys i Katarzyna Kostrzewska-Kaminiarz
Leczenie zmian rozrostowych zapalno-włóknistych z użyciem laserów Er:YAG i diodowego. Opis przypadku
48
Małgorzata Kusto
Odbudowa brakującego zęba 32 materiałem kompozytowym z szynowaniem pozostałych zębów siecznych żuchwy za pomocą włókna poliaramidowego
67
Mariusz Lipski, Damian Lichota, Włodzimierz Dura, Alicja Nowicka
Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym. Opis przypadku
75
Jakub Hadzik, Zuzanna Truty, Izabela Wujec
Calaject – kontrolowane komputerowo znieczulenia miejscowe w stomatologii – doniesienie wstępne
81
Bogusława Manowska, Leszek Wieczerzak, Mateusz Radwański, Eliza Kołek, Bogna Zielińska-Kaźmierska  
Rzadkie występowanie torbieli samotnej żuchwy
89
Mariusz Kochanowski i Oskar Armata
Zastosowanie różnych obrazowanych objętości tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) w diagnostyce stomatologicznej. Opis przypadków
54
Kursy i szkolenia doskonalące
62
Angielski dla stomatologów
Lesson 53. Part nineteen: tooth with perforation in the floor of the chamber
98
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Marta Kłonica, Katarzyna Sporniak-Tutak
Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych
106
SPECJALISTA RADZI  
Biodentine jako wypełnienie części wierzchołkowej kanału.  Replantacja zęba siecznego u dziecka. Uczulenie na chlorheksydynę
108
STRESZCZENIA
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Hiposaliwacja u 16-letniej pacjentki – przypadek aplazji gruczołów ślinowych
110
Z SIECI
114
PROGRAM EDUKACYJNY
Test nr 1
124
SPRAWDZIAN WIEDZY STOMATOLOGICZNEJ NA WESOŁO
Krzyżówka nr  45
126
Katarzyna Mańka-Malara, Dominika Gawlak, Joanna Łuniewska  
Stomatologiczne implikacje nurkowania – przegląd piśmiennictwa
131
Mateusz Zybko
Zagrożenia dla zdrowia i ryzyko stosowania bisfenolu A (BPA) –  monomeru kompozytów stomatologicznych. Przegląd piśmiennictwa
135
Ryta Łagocka, Maja Bendyk-Szeffer, Anna Stogiera, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Laserowa kamera diagnostyczna do wykrywania próchnicy – DIAGNOcam – ocena wstępna
140
Teresa Bachanek, Monika Sapuła, Ewa Wolańska, Barbara Hendzel, Dariusz Samborski, Aneta Komsta
Stan zdrowia pierwszych zębów trzonowych stałych dzieci 6-letnich z województwa lubelskiego
147
Małgorzata Broniarek, Danuta Piątowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Przeciwerozyjne działanie pasty Duraphat 5000 po ekspozycji szkliwa na napoje o niskim pH – badania in vitro
152
Katarzyna Harłukowicz i Urszula Kaczmarek
Możliwość stosowania probiotyków w zapobieganiu próchnicy
158
Magdalena Szalewska, Szymon Krzewski, Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Janusz Borowicz
Częstość występowania parafunkcji układu stomatognatycznego u osób z zespołem hipermobilności stawów
163
Natalia Zielińska, Joanna Laszewicz, Patrycja Frątczak, Milena Kamińska, Magdalena Hajduk, Michał Sewastianik, Barbara Dąbrowska
Używki a studia medyczne – badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

Tematem miesiąca bieżącego numeru jest nowoczesne leczenie stomatologiczne. Szczególnie polecam naszym Czytelnikom artykuł dotyczący cyfrowego projektowania uśmiechu – systemu analizy fotografii z  zastosowaniem ogólnodostępnych programów komputerowych. Warto również zajrzeć do pozostałych działów pisma. W „Stomatologii praktycznej” zamieściliśmy m.in. artykuły dotyczące odbudowy braku zęba 32 materiałem złożonym z szynowaniem pozostałych zębów, usunięcia zmiany rozrostowej w przedsionku jamy ustnej za pomocą lasera oraz powtórnego leczenia endodontycznego zęba siecznego z szerokim otworem wierzchołkowym. Temu ostatniemu artykułowi towarzyszą na stronie  internetowej „Magazynu Stomatologicznego” filmy przedstawiające technikę wypełnienia odcinka wierzchołkowego kanału materiałem o dużej biozgodności. Dział „ABC implantologii” zawiera tym razem artykuł dotyczący strefy biologicznej wokół wszczepów zębowych, a w „Vademecum stomatologa” znajdą Państwo m.in. pracę dotyczącą dezynfekcji w gabinecie stomatologicznym.
 
W dniach 19-21 marca w Krakowie odbędą się 23. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2015. Traktując udział „Magazynu Stomatologicznego w tym wydarzeniu jako okazję do spotkania się z Państwem,  zapraszam do odwiedzenia nas w stoisku W 57 Wydawnictwa Czelej, w którym będzie można  się zapoznać z nowościami, kupić ciekawe pozycje książkowe w atrakcyjnych cenach i spotkać z autorami publikacji.

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski