Częstość występowania i rodzaje urazów zębów stałych u pacjentów zgłaszających się do Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2015‑2017

Frequency and types of the permanent teeth injuries of the patients reporting to the Department of Paedodontics at the Medical University of Lublin in 2015‑2017

Maria Mielnik‑Błaszczak, Aleksandra Kotnarowska, Aleksandra Mirakowska‑Kwit, Agnieszka Rogowska, Agnieszka Skawińska‑Bednarczyk

6.15PLN