Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych

metodą płata przesuniętego dokoronowo z wykorzystaniem przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej i kolagenowego materiału ksenogennego po wcześniejszej rekonstrukcji połączenia szkliwno-cementowego - opis przypadku