Przebarwienie dziąsła brzeżnego szarym MTA. Opis przypadku

Perforacja kanału korzeniowego podczas wytwarzania łoża dla wkładu koronowo-korzeniowego jest powikłaniem, w którego przypadku skuteczne okazuje się zastosowanie Mineral Trioxide Aggregate (MTA). Materiał ten od pewnego czasu jest także dostępny w postaci tzw. białego MTA. W opisanym przypadku do zamknięcia perforacji użyto tzw. szarego MTA, który spowodował przebarwienie dziąsła brzeżnego. Leczenie polegało na usunięciu tego materiału i zastosowaniu białego MTA. Zabieg wykonano z użyciem mikroskopu. Uzyskano zadowalający efekt.

ACONCAGUA – 6962 m n.p.m. – wyprawa po marzenia…

Na słowo „Aconcagua” zawsze reagowałam mocniejszym biciem serca. Odkąd zaczęłam chodzić po górach wyższych, na mej liście szczytów do zdobycia znalazła się również ona. Wiedziałam, że wysokość 6962 m n.p.m. jest najwyższą, na którą miałam się „wdrapać”. A relacje moich znajomych, którzy wcześniej tam byli, sprawiły, iż do wyprawy podeszłam bardzo poważnie.

Ocena książki

Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna
Autor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

Skuteczność tomografii wolumetrycznej (CBCT) w ocenie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy: przegląd piśmiennictwa na podstawie hierarchicznego modelu opartego na dowodach

Autorzy pracy dokonali przeglądu piśmiennictwa w celu poznania skuteczności tomografii wolumetrycznej (CBCT, cone beam computed tomography) w ocenie trzecich zębów trzonowych żuchwy za pomocą sześciostopniowego modelu hierarchicznego opracowanego przez Frybacka i Thornbury’ego w 1991 roku.

Przypadkowe połknięcie końcówki dmuchawki wodno-powietrznej podczas wykonywania rutynowego zabiegu stomatologicznego. Opis przypadku

Podczas prowadzenia leczenia stomatologicznego może czasem dojść do nieprzewidzianych, niepożądanych komplikacji. Może to być np. połknięcie lub aspiracja protezy zębowej, narzędzi stomatologicznych bądź odłączonych od nich części. Statystycznie wypadki tego rodzaju dotykają zaledwie 0,004% leczonych pacjentów i częściej dotyczą połknięcia niż aspiracji.

Oceny książki

Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna 
Autor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

Zagrożenia dla zdrowia i ryzyko stosowania bisfenolu A (BPA) – monomeru kompozytów stomatologicznych. Przegląd piśmiennictwa

Stomatologiczne materiały rekonstrukcyjne, tzw. kompozyty, są szeroko stosowane w medycynie, ponieważ próchnica należy do najczęstszych chorób współczesnych społeczeństw. Kompozyty są obecne w organizmie człowieka przez całe życie. Dotychczas twierdzono, że polimery zawarte w kompozytach są związane na trwałe z tkankami twardymi zębów. Twierdzenie to jest błędne, ale sukces kliniczny związany ze stosowaniem tych materiałów zupełnie przysłonił dyskusję na temat bezpieczeństwa biologicznego tych związków. Monomery z kompozytów mogą być uwalniane bezpośrednio do jamy ustnej lub do krwiobiegu zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Bisfenol A może wywoływać wiele skutków ubocznych, takich jak zaburzenia układu odpornościowego i nerwowego, wywoływać mutacje w heliksie DNA, zwiększa także ryzyko zachorowań na nowotwory, obniża płodność i stymuluje przedwczesne dojrzewanie płciowe.