Skuteczność tomografii wolumetrycznej (CBCT) w ocenie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy: przegląd piśmiennictwa na podstawie hierarchicznego modelu opartego na dowodach

Autorzy pracy dokonali przeglądu piśmiennictwa w celu poznania skuteczności tomografii wolumetrycznej (CBCT, cone beam computed tomography) w ocenie trzecich zębów trzonowych żuchwy za pomocą sześciostopniowego modelu hierarchicznego opracowanego przez Frybacka i Thornbury’ego w 1991 roku.

Przypadkowe połknięcie końcówki dmuchawki wodno-powietrznej podczas wykonywania rutynowego zabiegu stomatologicznego. Opis przypadku

Podczas prowadzenia leczenia stomatologicznego może czasem dojść do nieprzewidzianych, niepożądanych komplikacji. Może to być np. połknięcie lub aspiracja protezy zębowej, narzędzi stomatologicznych bądź odłączonych od nich części. Statystycznie wypadki tego rodzaju dotykają zaledwie 0,004% leczonych pacjentów i częściej dotyczą połknięcia niż aspiracji.

Oceny książki

Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna 
Autor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

Zagrożenia dla zdrowia i ryzyko stosowania bisfenolu A (BPA) – monomeru kompozytów stomatologicznych. Przegląd piśmiennictwa

Stomatologiczne materiały rekonstrukcyjne, tzw. kompozyty, są szeroko stosowane w medycynie, ponieważ próchnica należy do najczęstszych chorób współczesnych społeczeństw. Kompozyty są obecne w organizmie człowieka przez całe życie. Dotychczas twierdzono, że polimery zawarte w kompozytach są związane na trwałe z tkankami twardymi zębów. Twierdzenie to jest błędne, ale sukces kliniczny związany ze stosowaniem tych materiałów zupełnie przysłonił dyskusję na temat bezpieczeństwa biologicznego tych związków. Monomery z kompozytów mogą być uwalniane bezpośrednio do jamy ustnej lub do krwiobiegu zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Bisfenol A może wywoływać wiele skutków ubocznych, takich jak zaburzenia układu odpornościowego i nerwowego, wywoływać mutacje w heliksie DNA, zwiększa także ryzyko zachorowań na nowotwory, obniża płodność i stymuluje przedwczesne dojrzewanie płciowe.

Stomatologiczne implikacje nurkowania. Przegląd piśmiennictwa

Nurkowanie jest dyscypliną sportową coraz częściej uprawianą nie tylko przez wzrastającą liczbę profesjonalistów, ale również wielu amatorów. Podczas przebywania pod wodą organizm jest narażony na długotrwałe, wywołujące negatywne skutki działanie wysokiego ciśnienia. Dotyczą one, między innymi, układu stomatognatycznego, który dodatkowo jest niekorzystnie obciążony z powodu konieczności utrzymywania w ustach urządzenia dostarczającego tlen, co powoduje wymuszoną pozycję żuchwy i przemieszczenie struktur stawu skroniowo­‍‑żuchwowego. Ze względu na wzrastającą liczbę osób zajmujących się nurkowaniem wydaje się celowe uświadomienie i wyszczególnienie lekarzom rehabilitującym układ stomatognatyczny powikłań, które mogą się pojawić u uprawiających tę dyscyplinę sportową. W piśmiennictwie najczęściej wymienia się urazy ciśnieniowe zatok obocznych jamy nosowej, ich stany zapalne, przewlekłe bóle głowy, neuropatie, choroby stawów skroniowo­‍‑żuchwowych oraz bóle i uszkodzenia zębów.

„Zęby Warszawy” – stomatologiczna mapa stolicy

Jak wynika z sondy[1] przeprowadzonej na potrzeby kampanii „Lekcja stomatologii”, blisko 40% Warszawiaków odczuwa stres przed wizytą stomatologiczną, a prawie połowie zdarzyło się wynajdować błahe powody, aby uniknąć fotela dentystycznego. Wyniki badania pozwoliły odtworzyć stomatologiczną mapę Warszawy.

Sposób postępowania z głęboko zatrzymanym zębem trzonowym trzecim żuchwy i rozległą torbielą zębopochodną, mający na celu uniknięcie urazu nerwu zębodołowego oraz poprawienie gojenia się tkanek przyzębia – opis przypadku

Autorzy pracy przedstawiają sposób tzw. ortodontycznej ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego  żuchwy, położonego blisko kanału żuchwy i związanego z torbielą zębopochodną. Jest to połączenie dwóch specjalności skutkujące zmniejszeniem ryzyka uszkodzenia nerwów oraz ułatwiające chirurgiczną ekstrakcję zęba. Autorzy opisują przypadek zdrowego, 33-letniego mężczyzny, który został skierowany przez lekarza rodzinnego do zakładu periodontologii w celu leczenia dużej torbieli powstałej przy zatrzymanym trzecim zębie trzonowym żuchwy.

Przepchnięcie podchlorynu sodu – doświadczenia lekarzy dentystów posiadających Certyfikat Amerykańskiej Rady Endodoncji

Autorzy artykułu podjęli próbę zbadania m.in., czy prawdopodobieństwo przepchnięcia podchlorynu sodu wzrasta, jeśli wierzchołek korzenia nie tkwi w obrębie tkanki kostnej (np. wskutek braku blaszki przedsionkowej znajduje się on bezpośrednio pod błoną śluzową) lub też istnieje bezpośredni kontakt okolicy okołowierzchołkowej z tkankami miękkimi w wyniku destrukcji kości wskutek procesu zapalnego.

Zachowanie wzrostu wyrostka zębodołowego kości szczęki po złamaniu korzenia na wysokości szyjki zęba. Opis przypadku

Spośród urazów zębów stałych od 0,5 do 7% dotyczy korzeni zębów. Chociaż złamanie korzenia w rejonie szyjki zęba jest rzadko spotykane u dzieci, często kończy się utratą zęba. W artykule autorzy opisują sposób leczenia złamanego korzenia zęba u 8-letniego chłopca, mającego na celu  zachowanie dalszego rozwoju kości wyrostka zębodołowego.

Na ruinach Tenochtitlán narodziło się miasto Meksyk

Meksyk to kraj kontrastów. Kraj o różnorodnej kulturze i nieujarzmionej przyrodzie. To także kraj zachwycający starożytnymi zabytkami, zapachami, dźwiękami i ostrymi jak chili smakami. W żadnym chyba innym miejscu na świecie historia i magiczne obrzędy nie splatają się tak mocno ze współczesnością.