Stomatologiczne implikacje nurkowania. Przegląd piśmiennictwa

Nurkowanie jest dyscypliną sportową coraz częściej uprawianą nie tylko przez wzrastającą liczbę profesjonalistów, ale również wielu amatorów. Podczas przebywania pod wodą organizm jest narażony na długotrwałe, wywołujące negatywne skutki działanie wysokiego ciśnienia. Dotyczą one, między innymi, układu stomatognatycznego, który dodatkowo jest niekorzystnie obciążony z powodu konieczności utrzymywania w ustach urządzenia dostarczającego tlen, co powoduje wymuszoną pozycję żuchwy i przemieszczenie struktur stawu skroniowo­‍‑żuchwowego. Ze względu na wzrastającą liczbę osób zajmujących się nurkowaniem wydaje się celowe uświadomienie i wyszczególnienie lekarzom rehabilitującym układ stomatognatyczny powikłań, które mogą się pojawić u uprawiających tę dyscyplinę sportową. W piśmiennictwie najczęściej wymienia się urazy ciśnieniowe zatok obocznych jamy nosowej, ich stany zapalne, przewlekłe bóle głowy, neuropatie, choroby stawów skroniowo­‍‑żuchwowych oraz bóle i uszkodzenia zębów.

„Zęby Warszawy” – stomatologiczna mapa stolicy

Jak wynika z sondy[1] przeprowadzonej na potrzeby kampanii „Lekcja stomatologii”, blisko 40% Warszawiaków odczuwa stres przed wizytą stomatologiczną, a prawie połowie zdarzyło się wynajdować błahe powody, aby uniknąć fotela dentystycznego. Wyniki badania pozwoliły odtworzyć stomatologiczną mapę Warszawy.

Sposób postępowania z głęboko zatrzymanym zębem trzonowym trzecim żuchwy i rozległą torbielą zębopochodną, mający na celu uniknięcie urazu nerwu zębodołowego oraz poprawienie gojenia się tkanek przyzębia – opis przypadku

Autorzy pracy przedstawiają sposób tzw. ortodontycznej ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego  żuchwy, położonego blisko kanału żuchwy i związanego z torbielą zębopochodną. Jest to połączenie dwóch specjalności skutkujące zmniejszeniem ryzyka uszkodzenia nerwów oraz ułatwiające chirurgiczną ekstrakcję zęba. Autorzy opisują przypadek zdrowego, 33-letniego mężczyzny, który został skierowany przez lekarza rodzinnego do zakładu periodontologii w celu leczenia dużej torbieli powstałej przy zatrzymanym trzecim zębie trzonowym żuchwy.

Przepchnięcie podchlorynu sodu – doświadczenia lekarzy dentystów posiadających Certyfikat Amerykańskiej Rady Endodoncji

Autorzy artykułu podjęli próbę zbadania m.in., czy prawdopodobieństwo przepchnięcia podchlorynu sodu wzrasta, jeśli wierzchołek korzenia nie tkwi w obrębie tkanki kostnej (np. wskutek braku blaszki przedsionkowej znajduje się on bezpośrednio pod błoną śluzową) lub też istnieje bezpośredni kontakt okolicy okołowierzchołkowej z tkankami miękkimi w wyniku destrukcji kości wskutek procesu zapalnego.

Zachowanie wzrostu wyrostka zębodołowego kości szczęki po złamaniu korzenia na wysokości szyjki zęba. Opis przypadku

Spośród urazów zębów stałych od 0,5 do 7% dotyczy korzeni zębów. Chociaż złamanie korzenia w rejonie szyjki zęba jest rzadko spotykane u dzieci, często kończy się utratą zęba. W artykule autorzy opisują sposób leczenia złamanego korzenia zęba u 8-letniego chłopca, mającego na celu  zachowanie dalszego rozwoju kości wyrostka zębodołowego.

Na ruinach Tenochtitlán narodziło się miasto Meksyk

Meksyk to kraj kontrastów. Kraj o różnorodnej kulturze i nieujarzmionej przyrodzie. To także kraj zachwycający starożytnymi zabytkami, zapachami, dźwiękami i ostrymi jak chili smakami. W żadnym chyba innym miejscu na świecie historia i magiczne obrzędy nie splatają się tak mocno ze współczesnością.

Ostrożnie z ogniem, czyli o wypaleniu zawodowym

Zmienić samego siebie

To nic, że byłam na urlopie całe cztery tygodnie, to nic, że spędziłam czternaście dni w cudownym klimacie, we wspaniałych warunkach, z ludźmi, których kocham. To nic, że codziennie mogłam wybierać atrakcje, przyjemności albo po prostu „nicnierobienie”.

Wpływ stosowania szczoteczki elektrycznej obrotowo-oscylacyjnej oraz szczoteczki elektrycznej dźwiękowej na redukcję płytki nazębnej i zmniejszenie zapalenia dziąseł –  12-tygodniowa ocena kliniczna

Badanie polegało na testowaniu w ciągu 12 tygodni dwóch rodzajów szczoteczek: szczoteczki elektrycznej obrotowo-oscylacyjnej (Oral-B Triumph with SmartGuide) oraz nowej dźwiękowej szczoteczki elektrycznej (Sonicare DiamondClean). Autorzy pracy po 6 oraz po 12 tygodniach od rozpoczęcia stosowania szczoteczek sprawdzali, czy ilość płytki nazębnej uległa redukcji oraz czy zmniejszyło się zapalenie dziąseł stwierdzone u pacjentów.