Ropień oczodołu jako powikłanie po zapaleniu zębopochodnym: wpływ oszusta medycznego (znachora)

Ropień oczodołu można zaliczyć do rzadko występujących powikłań zapaleń zębopochodnych, jest jednak niebezpieczny z powodu ryzyka trwałego uszkodzenia wzroku. W celu uniknięcia tego powikłania niezwykle ważne jest rozpoznanie zapalenia zębopochodnego we wczesnym stadium oraz wdrożenie leczenia z zachowaniem procedur medycznych i środków aseptycznych. Autorzy artykułu przedstawiają opis przypadku powstania ropnia oczodołu na skutek leczenia podjętego przez znachora medycznego.

Wybielanie przebarwionego zęba z usunięciem resztek po skutecznej endodoncji regeneracyjnej

Zęby stałe z niezakończonym rozwojem korzenia i nieodwracalnymi zapaleniami miazgi wymagają odmiennego postępowania niż zęby dojrzałe. W przypadku pulpopatii z martwą miazgą i (lub) zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych można zastosować metodę rewaskularyzacji miazgi, która ma na celu stymulowanie dalszego rozwoju korzenia i uzyskanie wzrostu żywej tkanki w obrębie kanału korzeniowego. Dane z piśmiennictwa wskazują na dość wysoką skuteczność tej względnie nowej metody leczenia.

Niemowlęce zapalenie kości i szpiku kostnego: niespotykane powikłanie po usunięciu zęba wrodzonego

Zapalenie kości i szpiku kostnego (osteomyelitis) jest poważną jednostką chorobową stosunkowo rzadko opisywaną u niemowląt. Poniższy opis przypadku prezentuje zapalenie kości i szpiku kostnego żuchwy u 52-dniowego niemowlęcia w następstwie usunięcia zęba wrodzonego. Autorzy zdecydowali się przedstawić ten przypadek ze względu na jego niecodzienność i trudności diagnostyczne.

Diagnostyka ankylozy zębów przy użyciu zdjęć pantomograficznych, tomografii stożkowej i badań histologicznych: retrospektywne badanie obserwacyjne serii przypadków

Ankyloza jest określana jako połączenie cementu i/lub zębiny z tkanką kostną w co najmniej jednym miejscu, prowadzące do utraty szpary ozębnej w tym obszarze. Powstanie połączenia pomiędzy kością a zębem prowadzi do infraokluzji, a nawet zatrzymania zęba. Leczenie ankylozy nierzadko wymaga postępowania chirurgicznego, stąd prawidłowa diagnostyka jest kluczem do właściwej terapii.

Zapalenie przyzębia wierzchołkowego i zatoki szczękowej oraz zwężenie nosa spowodowane przepchnięciem nośnika gutaperki: obserwacja 3‑letnia

W artykule opisano przypadek 36‑letniego mężczyzny, który zgłosił się do lecznicy Zakładu Kariologii i Endodoncji Uniwersytetu w Kopenhadze w celu badania stomatologicznego. Podczas wywiadu odnotowano, że pacjent od kilku lat zmaga się codziennie codziennie z utrudnionym oddychaniem, świądem oraz krwawieniem z nosa. Zauważył również zwężenie prawego nozdrza oraz stale występujące w nim strupy i owrzodzenia. Na podstawie badania radiologicznego stwierdzono przepchnięcie materiału wypełniającego kanał podniebienny pierwszego prawego zęba trzonowego górnego do tkanek okołowierzchołkowych. W związku z tym, że zgłaszane przez pacjenta skargi najprawdopodobniej miały związek z nieprawidłowym leczeniem endodontycznym zęba 16, mężczyznę skierowano do lekarza specjalisty w celu kontynuacji diagnostyki i ewentualnego leczenia.

Przedzabiegowa ocena miejsc wszczepienia implantów z wykorzystaniem pantomografii i stożkowej tomografii komputerowej – wpływ specjalizacji medycznej

Badania radiologiczne obok badań klinicznych należą do najważniejszych narzędzi diagnostycznych stosowanych w stomatologii. Powszechnie dostępne zdjęcia pantomograficzne nie zawsze pozwalają na uzyskanie wiarygodnego obrazu z uwagi na dwuwymiarowość oraz czynniki zniekształcające. Metody trójwymiarowe dokładnie odzwierciedlają anatomię badanego obszaru (a także stany zapalne, urazy czy nowotwory), dlatego coraz częściej stosuje się je w planowaniu leczenia implantologicznego. Na szczególną uwagę zasługuje stożkowa tomografia komputerowa (CBCT), którą porównaniu z klasyczną tomografią komputerową cechuje zmniejszona o 10‑50% dawka promieniowania.

Utracony ząb: ciekawy przypadek zapalenia płuc spowodowanego aspiracją ciała obcego

W artykule opisano przypadek 70-letniego mężczyzny, który został przyjęty do szpitala z powodu występujących od miesiąca ataków kaszlu i duszności. Na podstawie wywiadu odnotowano, że pacjent chorował na cukrzycę typu II i nadciśnienie, a ponadto od 50 lat palił papierosy. Badania dodatkowe ujawniły leukocytozę, przyspieszone tętno oraz zmniejszony szmer oddechowy nad lewym dolnym płatem płuca. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej uwidoczniło nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich ciało obce w dolnym obszarze płuca lewego, natomiast zastosowanie tomografii komputerowej pozwoliło na jego dokładniejsze zlokalizowanie oraz wykluczenie zatorowości płucnej. Uwapnione ciało obce znajdowało się w oskrzelu płatowym dolnym lewym.

Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe

Artykuł rzuca ogólne światło na korzyści powstałe z wykonania stałej rekonstrukcji pełnego łuku zębowego z zastosowaniem wszczepów podokostnowych u pacjentek, dla których metoda ta była ostatnią deską ratunku.