Leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym

Leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym
Opublikowano dnia : 25.01.2024

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym

Karolina Niczyporuk

Streszczenie

W pracy opisano przypadek leczenia kanałowego zęba siecznego bocznego szczęki z niezamkniętym wierzchołkiem. W związku z szerokim otworem wierzchołkowym kanał wypełniono materiałem o dużej biozgodności Biodentine.

 

Abstract

The study describes the endodontic treatment of a maxillary lateral incisor with a wide apical opening. Due to the wide apex the canal was filled with biologically compatible material Biodentine.

 

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, Biodentine, szeroki otwór wierzchołkowy

 

Key words: endodontic treatment, Biodentine, wide apical opening