Torbiele gruczołów ślinowych - diagnostyka i leczenie

Torbiele gruczołów ślinowych - diagnostyka i leczenie
Opublikowano dnia : 25.01.2024

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Torbiele gruczołów ślinowych – diagnostyka i leczenie

Paulina Adamska, Natalia Kobusińska, Kosma Mazur, Krzysztof Kozłowski, Adam Zedler

Streszczenie

Torbiele są najczęstszymi chorobami gruczołów ślinowych, zaraz po chorobach infekcyjnych oraz kamicy. Dzielą się na prawdziwe (wyścielone nabłonkiem) – spowodowanie obstrukcją przewodu wyprowadzającego oraz rzekome – z wynaczynienia śluzu. Są łagodnymi zmianami, w badaniu widoczne jako miękkie wygórowania zlokalizowane w obrębie drobnego lub dużego gruczołu ślinowego. Najczęściej obserwowane jest mucocele. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie zmian. W leczeniu stosowane są także metody alternatywne, takie jak laseroterapia czy krioterapia. Celem pracy było podsumowanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia torbieli gruczołów ślinowych.

 

Abstract

Cysts are the third most common disorder of the salivary glands, after infectious diseases and sialolithiasis. It is divided into true (lined with epithelium) – caused by obstruction of the excretory duct and false – caused by extravasation of mucus. These are benign lesions, visible on examination as a soft lump located within the minor or large salivary glands. Mucoceles are the most frequently observed. The treatment of choice is surgical removal of the lesions. Alternative methods are also used, such as laser therapy or cryotherapy. The aim of the study was to summarize the current knowledge about the diagnosis and treatment of salivary gland cysts.

 

Hasła indeksowe: mucocele, torbiel z wynaczynienia, żabka, torbiel limfoepitelialna

 

Key words: mucocele, extravasation cyst, ranula, lymphoepithelial cyst