Selektywne rewizyjne leczenie endodontyczne zęba trzonowego górnego ze złożoną budową anatomiczną kanału mezjalnego bliższego. Opis przypadku

Selektywne rewizyjne leczenie endodontyczne zęba trzonowego górnego ze złożoną budową anatomiczną kanału mezjalnego bliższego. Opis przypadku
Opublikowano dnia : 26.01.2024

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

REPORTAŻ KLINICZNY

Selektywne rewizyjne leczenie endodontyczne zęba trzonowego górnego ze złożoną budową anatomiczną kanału mezjalnego bliższego. Opis przypadku

Adam Romaniuk‑Demonchaux

Streszczenie

Niepowodzenie pierwotnego leczenia endodontycznego może być spowodowane przez wiele różnych czynników. Wnikliwa diagnostyka kliniczna wraz z analizą wyników badań radiologicznych pozwalają ustalić metodę leczenia rewizyjnego. W szczególnych przypadkach plan powtórnego leczenia endodontycznego można ograniczyć do wybranej części systemu endodontycznego. W artykule przedstawiono przypadek selektywnego powtórnego leczenia endodontycznego pierwszego zęba trzonowego górnego prawego z rzadko spotykaną odmianą anatomiczną kanału policzkowego mezjalnego, który w przywierzchołkowym przebiegu rozdzielał się na dwie gałęzie.

 

Abstract

Failure in endodontic treatment can be followed by many different factors. In-depth clinical diagnostics together with radiological analysis allows for the use of the method of revision treatment. In special cases, the endodontic re-treatment plan may be limited to a selected part of the endodontic system. The publications present a case of selective, repeated endodontic treatment (SRET) of the right upper first molar with a rare anatomical variant of the mesial selective factor, which in the deep apical splits.

 

Hasła indeksowe: selektywne leczenie rewizyjne, powtórne leczenie endodontyczne

 

Key words: selective revision treatment, endodontic retreatment

poprzedni artykuł