Złamane narzędzia - wyjąć czy zaryzykować zostawić

Złamane narzędzia - wyjąć czy zaryzykować zostawić
Opublikowano dnia : 25.01.2024

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

STUDIA PRZYPADKÓW  Złamane narzędzia – wyjąć czy zaryzykować zostawić?

Mariya Kubatska

Streszczenie

Przypadki endodontyczne, w których narzędzia uległy złamaniu, są jednymi z najbardziej wyjątkowych i trudnych sytuacji w dziedzinie endodoncji. Nawet doświadczeni endodonci potwierdzają, że proces usuwania złamanych narzędzi wymaga spokoju i samokontroli. Z tego powodu nie jest to procedura dla każdego specjalisty. Nieprzemyślana decyzja lub błędna ewakuacja może prowadzić do niepowodzenia. Ważne jest zrozumienie, że każda próba usunięcia złamanego narzędzia z kanału niesie ze sobą wysokie ryzyko powikłań. Celem pracy było przedstawienie szczegółowo zaplanowanych zabiegów usunięcia złamanych instrumentów z kanałów korzeniowych z uwzględnieniem ryzyka i komplikacji.

 

Abstract

Endodontic cases with separated instruments represent some of the most unique and challenging situations in the field of endodontics. Even experienced endodontists confirm that removing broken files requires calmness and self-control. For this reason, it is not a procedure for every specialist. Hasty decisions or incorrect evacuations can lead to failure. It is crucial to understand that every attempt to remove a broken instrument from the canal carries a high risk of complications. The goal of the work was to present detailed, carefully planned procedures for the removal of broken instruments from root canals, taking into account the associated risks and complications.

 

Hasła indeksowe: pierwotne leczenie endodontyczne, ultradźwięki, techniki usuwania złamanych narzędzi, BTR pen

 

Key words: primary endodontic retreatment, ultrasounds, broken file retrieval techniques, BTR pen