Leczenie powikłań po zwichnięciu całkowitym i replantacji zębów 11 i 21 u pacjentki młodocianej. Obserwacja 3-letnia

Leczenie powikłań po zwichnięciu całkowitym i replantacji zębów 11 i 21 u pacjentki młodocianej. Obserwacja 3-letnia
Opublikowano dnia : 25.01.2024

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

REPORTAŻ KLINICZNY

Leczenie powikłań po zwichnięciu całkowitym i replantacji zębów 11 i 21 u pacjentki młodocianej. Obserwacja 3-letnia

Katarzyna Brzeń

Streszczenie

W pracy przedstawiono krok po kroku opis leczenia powikłań po zwichnięciu całkowitym zębów i ich replantacji u 9-letniej pacjentki. Zmiany zapalne okołowierzchołkowe i resorpcja zewnętrzna zostały wykryte przypadkowo, przed planowanym leczeniem ortodontycznym. Wykonano leczenie endodontyczne, zamknięto szerokie wierzchołki zębów 11 i 21 z użyciem MTA. Obserwacja 3-letnia potwierdziła sukces terapeutyczny.

 

Abstract

The article presents a step-by-step description of the treatment of complications following complete tooth luxation and their replantation in a 9-year-old patient. Periapical inflammatory changes and external resorption were detected accidentally, before planning orthodontic treatment. Endodontic treatment was performed and the wide apices of teeth 11 and 21 were closed using MTA. A 3-year follow-up confirmed therapeutic success.

 

Hasła indeksowe: replantacja zęba, MTA, resorpcja zewnętrzna, ząb niedojrzały

 

Key words: tooth replantation, MTA, external resorption, immature tooth

 

następny artykuł