Cementowanie licówek na zębach siecznych centralnych z zastosowaniem PANAVIA™ V5

Cementowanie licówek na zębach siecznych centralnych z zastosowaniem PANAVIA™ V5

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 12: 34-43.

REPORTAŻ KLINICZNY
Cementowanie licówek na zębach siecznych centralnych z zastosowaniem PANAVIA™ V5

Central incisor veneers with PANAVIA V5

Irfan Abas

Materiały pochodzą z wewnętrznych zasobów i są własnością fi rmy Kuraray Noritake.

Przypadek kliniczny nieprawidłowo wykonanych i osadzonych licówek na zębach 11, 21 u 42-letniego pacjenta. W przedstawionym przypadku klinicznym użyto PANAVIA™ V 5 (wraz z Tooth Primer) oraz CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS.