Gdzie endodonta nie może, tam uszczelniacz pośle – technika ciśnieniowa

Gdzie endodonta nie może, tam uszczelniacz pośle – technika ciśnieniowa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 12: 20-29.

STUDIA PRZYPADKÓW
Gdzie endodonta nie może, tam uszczelniacz pośle – technika ciśnieniowa w codziennej praktyce endodontycznej

Where the endodontist cannot, the sealer will send – pressure technique in everyday endodontic practice

Paulina Błażejczyk

Streszczenie
Sukces leczenia endodontycznego zębów zależy przede wszystkim od chemo-mechanicznego opracowania kanałów i szczelnego wypełnienia ich światła na pełnej długości. Zdarza się, że lekarz nie jest w stanie dotrzeć narzędziem do okolicy otworu wierzchołkowego. Celem pracy jest zaprezentowanie przypadków klinicznych, w których nie uzyskano pełnej długości roboczej kanałów za pomocą narzędzi, a mimo to kanały korzeniowe zostały wypełnione do części wierzchołkowej dzięki zastosowaniu techniki ciśnieniowej.

Abstract
The success of endodontic treatment of teeth depends primarily on the chemo-mechanical preparation of the canals and tight fi lling of their lumen along their full length. It happens that the doctor is not able to reach the root tip mechanically. The aim of the study is to present clinical cases in which the full working length of the canals was not obtained with the use of tools, and yet the root canals were fi lled to the apical part thanks to the pressure technique.

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, technika ciśnieniowa, uszczelniacz, wypełnienie kanałów

Key words: root canal treatment, squirt technique, sealer, root canal obturation

Piśmiennictwo

  1. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod. 2006; 32(5): 389-398.
  2. Zehnder M, Paqué F. Disinfection of the root canal system during root canal retreatment. Endod Topics. 2008; 19(1): 58-73.
  3. Haapasalo M, Shen Y, Qian W i wsp. Irrigation in endodontics. Dent Clin North Am. 2010; 54(2): 291-312.
  4. Rodrigues RCV, Zandi H, Kristoffersen AK i wsp. Influence of the apical preparation size and the irrigant type on bacterial reduction in root canal-treated teeth with apical periodontitis. J Endod. 2017; 43(7): 1058-1063.
  5. Stropko JJ. The System ‘S’ technique: to seal the entire canal system for ‘success’. Roots. 2008; 4(3): 6-18.